Plejecenter Anlægget

Forside

Plejecenter Anlægget

Anlægsvej 50
8860 Ulstrup

Telefon
89641300
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
favrskov@favrskov.dk
Hjemmeside
Anlægget i Ulstrup

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

E-mail
'Anlægget' er et hjem for dig, hvis du ønsker et hjertevarmt sted at bo ved skovens dybe stille ro.

Omgivelser

Plejecenter Anlægget ligger i naturskønne omgivelser nær skov og Gudenåen og vi har jævnligt besøg af råvildt på terrassen.

Den skønne skov giver os mulighed for at følge årets gang, både på de dejlige sommerdage over et spil petanque ved terrassen eller inde fra cafeen, hvor vi kan nyde løvets skiftende farver henover efteråret.

Vi vægter naturen højt og da den ligger tæt på, er det en naturlig del af hverdagen at gå en tur. Vi nyder også at køre en tur eksempelvis for at nyde eftermiddagskaffen i skoven eller en is ved Gudenåen.

Vision og værdier

Vi arbejder på Anlægget med en vision om ”Sammen med borgeren skaber vi rammerne for, at de kan udvikle og leve et selvstændigt, værdigt og sundt liv”. For os på Anlægget betyder det, at beboeren ved bedst selv, hvad der skaber livskvalitet i deres hverdag.
Plejen skal støtte den enkelte i at bevare livskvalitet og selvbestemmelse gennem kvalificeret og specialiseret hjælp og støtte, når sygdom og tab af funktioner gør det svært.
Vi arbejder derfor med at understøtte beboeren i at være herre i eget liv.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og har fokus på det, der giver værdi og mening for den enkelte.

Vi vægter højt, at plejen er fleksibel og vi vil på bedste vis tage højde for individuelle ønsker og behov i dagligdagen.
Det mener vi, er med til at skabe et hjem, hvor beboerne trives, hvor det er dejligt at være og hvor det også er rart at komme på besøg for gæster af huset.

 Et sted med hjerterum, varme og rummelighed.

Aktiviteter

Vi udgiver hver tredje måned et program, der har til formål at vise de næste tre måneders aktiviteter.

Aktiviteterne på Anlægget arrangeres og planlægges af beboerne, bruger/pårørenderådet og medarbejderne. Der tilbydes forskellige former for ugentlige aktiviteter, såsom:
– gåture
– banko
– mandegrupper
– gudstjeneste
– m.m.


Der afholdes desuden forskellige arrangementer og fester, der knytter sig til årstiderne.

Støtteklubben på Anlægget har sponsoreret en bus til Anlægget, som flittigt anvendes af vores aktivitetsmedarbejdere, frivillige, pårørende m.fl.®

Relation til beboerne

Vi vægter samarbejdet højt i relation mellem beboer og personalet inklusiv leder.

Det betyder meget for os, at vi kender beboernes hverdagsliv, så vi kan tage udgangspunkt i den enkeltes værdier og ønsker og dermed tilrettelægge dagligdagen med respekt for den enkeltes levevis og holdninger.

Personalet arbejder bl.a. med at inkludere beboernes livshistorie i samarbejdet med beboerne for at få et grundlæggende kendskab til den enkeltes værdier, behov og vaner.

Samarbejde med pårørende

Der tilbydes altid indflytningsmøde med beboer, pårørende, leder, sygeplejerske og kontaktperson, så vi er medvirkende til, at indflytningen bliver så hensigtsmæssig som muligt.

Der opfordres desuden til at kontakte personale og leder ved behov og der er altid mulighed for at aftale et møde, hvis der er behov for at drøfte eksempelvis muligheder, ændringer eller andet.

Vi vægter højt at inddrage de pårørende i beboernes hverdagsliv og evt. sygdomsforløb.

Vi har desuden et bruger- pårørenderåd, hvor der samarbejdes omkring diverse fællesinitiativer og ønsker i dagligdagen.

Personalet har i gennemsnit 12,8 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Om boligerne

Anlægget blev bygget i 1987 og består af 20 toværelses plejeboliger.

De fem af boligerne har vi som en skærmet enhed, som er indrettet til borgere med demens.
Der er også  26 ældreboliger tilknyttet Anlægget.

Der er flere fællesrum samt lokaler til udlån f.eks. i forbindelse med fest og andre personlige arrangementer.

Boligen

Alle boliger er 2 værelseslejligheder og består af et lille tekøkken tilknyttet stuen, et soveværelse og et stort badeværelse.

Der er adgang til terrasse fra alle boliger.

Indskud og husleje

Indskud minimum 13.000 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
4.600 kr.

Kontakt

Plejecenter Anlægget

Anlægsvej 50
8860 Ulstrup

Telefon
89641300
E-mail
favrskov@favrskov.dk
Hjemmeside
Anlægget i Ulstrup

Mad

Vores modtagekøkken forestår alt omkring forplejningen, med fokus på at de ernæringsmæssige ønsker og behov tilgodeses med mad af god kvalitet indtaget i omgivelser med omsorg og samvær.

En del ældre mennesker oplever vægtab og er undervægtige og derfor har vi fokus på at styrke ernæringsindsatsen i et tværfaglig samarbejde.

Beboerne skal have lyst til at spise og det er derfor vigtigt for os at skabe gode rammer omkring måltiderne med fokus på socialt samvær og hygge i dagligdagen.

 

 

 

 

 

 

 

Om ydelser med egenbetaling

Der er mulighed for tilkøb af servicepakker

 • Vaskeripakke, som indeholder leje af linned og håndklæder

 • Rengøring & vedligeholdelses pakke, som indeholder f.eks. rengøringsmidler, indvendig vinduesvask, pærer til nagelfaste lamper mm.

 • Toilet pakke, som indeholder f.eks. toiletpapir, tandpasta, shampoo mm.

 • Fælles indkøbspakke er til indkøb af slik, øl, vin, blomster, fælles avis mv

 • Kostpakken som dækker alle måltiderne.


Kontakt

Plejecenter Anlægget

Anlægsvej 50
8860 Ulstrup

Telefon
89641300
E-mail
favrskov@favrskov.dk
Hjemmeside
Anlægget i Ulstrup