Omsorgscenteret Kærbo

Omsorgscenteret Kærbo Ishøj Boulevard 2
2635 Ishøj
Telefon
43579600
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Kaerbo@ishoj.dk
Hjemmeside
www.kaerbo.dk

Om os

Boliger

76

Beboere

76

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)
 • Vask af sengetøj (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)
 • Sansehave (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi støtter borgeren i at være herre i eget liv og med størst mulig livskvalitet, gennem en tværfaglig indsats med fokus på rehabilitering.

Omgivelser

Grønne og frodige omgivelser i form af et lille gadekær i gå afstand fra plejehjemmet samt stisystemer direkte til Ishøjcenteret, hvor der er flere forskellige butikker og mulighed for at handle.

At støtte borgeren i at være herre i eget liv med størst mulig livskvalitet gennem en tværfaglig indsats med rehabilitering.

værdighed, ligeværdighed, indlevelsesevne, loyalitet, gensidig respekt, sund fornuft

Aktiviteter

Der er flere forskellige aktiviteter på Kærbo.

Der er en til en aktiviteter i afdelingerne, til de borgere der ikke af forskellige årsager kan deltage i større grupper.
Der er kontaktøer, hvor fx bibliotekarerne  kommer og læser højt.

Der er biograf som borgerne kan deltage i og købe billetter til.

Der er dance cafe en gang hver måned hvor der er mulighed for at svinge hofterne.

Der er årlige udflugter, hvor borgerne kan komme på tur.

Der er desuden et aktivitetscenter på Kærbo, hvor borgere udefra kommer og deltager i aktiviteterne.

 

 

Relation til beboerne

Borger sammensætningen på Kærbo er mangfoldig og der bor borgere både fra Ishøj egnen samt borgere fra andre kommuner.  

Alle borgere hjælpes ud fra et individuelt behov og borgeren er herre i eget liv, således den enkeltes mål og ønsker imødekommes i så vid udstrækning som muligt. 

Borgerens mestringsevner og ressourcer skal altid medtænkes i alle sociale og pleje relaterede sammenhæng, således borgen får indflydelse i egen hverdag.   

Samarbejde med pårørende

Pårørende er en vigtig samarbejdspartner i forhold til borgerforløb når der skal laves aftaler, skabes skruktur og afholdes indflytningssamtaler med borgerne. Pårørende deltager ligeledes til pårørende fester og inviteres i forbindelse med sociale engementer.

Personalet har i gennemsnit 15 dage i snit sygefraværsdage pr. år.

Dokumenter

Tilsynsrapporter

Demensmærkning