Torstorp Plejehjem- og Rehabiliteringscenter

Hovedindgang Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter
Torstorp Plejehjem- og Rehabiliteringscenter Morelhaven 122
2630 Taastrup
Telefon
43352700
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
torstorpcentret@htk.dk
Hjemmeside
www.torstorpcentret.htk.dk

Om os

Boliger

35

Beboere

35

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • Internet (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet (Ikke oplyst)

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)
 • Sansehave (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Sammen med borgeren og med kompetent tværfagligt samarbejde understøtter vi borgerne i at leve et godt liv

Omgivelser

Der er hyggelige gårdhaver med blomsterkummer, buske og hække i direkte forbindelse med fællesarealer i stueetagen, ligesom boligernes terrasser i stueetagen ligger ud til områdets grønne arealer, der inviterer til både gå- og cykelture.

 Værdigrundlag: Menneskelighed og positivt livssyn, engagement, professionalisme, helhed

Borgerrelation på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Gensidig glæde!

Aktiviteter

Plejehjemmets aktivitetscenter benyttes af både hjemmeboende borgere, beboere på plejehjemmet og borgere på ophold i rehabiliteringscentret. Aktivitetscentret tilbyder forskellige aktiviteter bl.a. floorball, dansesnor, venepumpeøvelser, cykelture og meget mere. Indimellem får vi besøg fra Grennessminde som er et bo- arbejds- og uddannelsessted for unge mellem 16 og 30 år med særlige behov. De har besøgsdyr med fx geder, kaniner, slanger m.m. 
Aktiviteten på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Relation til beboerne

Træning og sansehave på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Rehabiliterende

Samarbejde med pårørende

Samarbejdende og dialogbaseret.

Personalet har i gennemsnit 9,6 sygefraværsdage pr. år

Tilsynsrapporter