Plejehjemmet Skovhuset

Plejehjemmet Skovhuset Centervænget 43
3400 Hillerød
Telefon
72326600
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
skovhuset@hillerod.dk
Hjemmeside
Skovhuset

Om os

Boliger

104

Beboere

104

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

"Vi kan, når vi står sammen"

Omgivelser

Huset er et moderne plejecenter der er taget i brug i 2013.
Vi ligger helt op ad Store Dyrehave og er dejligt placeret i Hillerød Øst, med de bedste naboer.

Vi har nogle gode udeområder med hønsehus, orangeri, sti til lille sø, træningshave, udendørs musikinstrumenter, dejlig legeplads og frugt/bær have med lille vandfald. Masser af anledning til at komme uden for.

I et vedkommende og åbent hus samskabes den meningsfulde hverdag, hvor familielivet fortsætter, omgivet af engagerede og dygtige medarbejdere

logo skovhuset1

Rammerne i Skovhuset har til formål at skabe en hverdag hvor beboere og familier kan tage aktiv del i det der sker, i hverdagen. 

Skovhuset er et stort hus, der er opdelt i mindre boligfløje med 12 boliger i hver,  så hverdagen er til at overskue.

I Skovhuset er der 9 boligfløje. Dagcenteret Skovkilden modtager op til 25 borgere dagligt.

Skovhuset har også dagtilbuddet Bakkehus. Det er et tilbud for yngre mennesker med demens. Det ligger i Gribskoven og har åbent 4 gange om ugen.

Både til Skovkilden og Bakkehus skal man være visiteret.

Vi har ansat aktivitetsmedarbejdere, sygeplejersker, farmaceut, pædagoger, ernæringsassistenter og social- og sundhedspersonale - alle med det formål at støtte op om den gode hverdag.

 Skovhuset har en del velfærdsteknologiske løsninger; ud over nødkald der også kan sige noget om hvis man går ud af huset eller haven, så har vi smartgulv i alle boliger der registrere fald og som giver besked når der er behov for hjælp. Alle boliger er forberedt til vaske - tørretoiletter. Vi har skærme der kan bruges til hukommelsestræning, sanserum, informationsskærme til beboere/ familier, parosæl, spisehjælper, træningsudstyr.

Vi har besøgshund og de omkringliggende børnehaver nyder at komme på besøg på legepladsen.

Et åbent og vedkommende hus - lidt for en hver.

 

Aktiviteter

Aktiviteter spænder bredt fra den nære relation, til hverdagens syslen i boligfløjen, fælles begivenheder og ture.

Vi er tilknyttet Cykling Uden Alder og har 3 cykler. 

Vi har plejehjemsbusser.

Vi har et skønt og inviterende udeområde med træningshave, bærområde, høns og orangeri, samt en lille skovsø.

Relation til beboerne

Skovhuset er beboernes hjem. Hverdagen skabes ud fra de interesser og ressourcer den enkelte har, netop på den dag. 

Vi har et stort ønske om at familien bevare sin centrale plads i beboerens hverdag.

Aktiviteter er ikke kun de store fester, turene, de store arrangementer. Der er meget stor værdi i den nære relation, de små hændelser i hverdagen. Dem vil vi gerne huske og anerkende.

 

Samarbejde med pårørende

Familien er en naturlig del af hverdagen.

Som familie kan man til en hver tid koble sig på aktiviteter eller selv gå igang med noget. Vi har en aktiv beboer - familie gruppe, og vi mødes 4 gange om året og drøfter husets gang.

Der er mange arrangementer i den enkelte boligfløj, hvor familien deltager, fx spiseaftner og årstids arrangementer.

Vi har fælles arrangementer i Skovhuset , og en lang række af faste traditioner der fejres for hele huset,.

Vi afvikler ½ års dialogmøder for hele huset, for beboere og deres familier.