Lærkegaard Center

Lærkegaard Center Persillehaven - 28-32
2730 Herlev
Telefon
44526290
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Lgc@herlev.dk
Hjemmeside
www.herlev.dk

Om os

Boliger

48

Beboere

49

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi arbejder for at  skabe de bedst mulige betingelser for beboernes trivsel

Omgivelser

Plejehjemmet ligger i et plan og indrammer en skøn have, hvor der bl.a. er frugttræer, drivhus, vandbassin til fugle, blomster og en gynge til voksne. I øjeblikket bor der 3 kaniner i et hjørne af haven.

Alle boliger har egen terrasse og adgang til haven.


Tove plukker æbler

Æbleplukning

Der skal spises æblekage senere.

Aktiviteter

Vi er 3 pædagogiske medarbejdere som samarbejder tæt med plejepersonalet om at lave glædesskabende aktiviteter. Bl.a. tager vi på udflugter med plejecentrenes bus eller på rickshaw-cykler, vi holder mandagscafé, laver biograf, har højtlæsning, men tager også en nærværende en-til-en samtale, når der er behov for det. Aktiviteterne skifter efter beboernes ønsker og årstiden. Nye ideer er meget velkomne.

Relation til beboerne

Dagligdags sysler skaber hygge og trivsel, gerne i selskab med andre bo-fæller eller personale.

Samarbejde med pårørende

Vi ser de pårørende som gode samarbejdspartnere, med en stor viden om deres kære. Vi håber meget at man som pårørende har lyst til at tale med os, også hvis der er noget man synes skal være anderledes, eller der er noget man undres over. Dialog og afstemning af forventninger er vigtigt for at undgå misforståelser.

Personalet har i gennemsnit 19,5 sygefraværsdage pr. år.

Dokumenter

Tilsynsrapporter

Demensmærkning