Plejehjemmet Strandhøj

strandhøj

Plejehjemmet Strandhøj

Gylfesvej 17 C
3060 Espergærde

Telefon
49 28 13 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
strandhoej@helsingor.dk
Hjemmeside
www.strandhøj.helsingor.dk

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter

Plejehjemsleder

peter

Peter Stuhaug 

E-mail
pestu@helsingor.dk
Strandhøj kendetegnes ved en positiv stemning, en god tone og et fagligt dygtigt personale

Omgivelser

Sansehaven

Plejehjemmet Strandhøj fik i 2011 midler fra "Elly og Willy Magnussons Mindefond" til projektet "sanser og træning"

Midlerne blev brugt til at udvide vores eksisterende lille sansehave til en sansehave med træningsredskaber, samt talrige områder der stimulerer sanser og balance. Derudover blev der opsat en havepavillion. Hyggelige områder med bænke og ikke mindst en gyngesofa.

Sanserummet

Sanserummet er etableret med midler fra Socialstyrelsen.

Sanserummet er et rum, der påvirker sanserne på en kontrolleret og positiv måde.  Atmosfæren er tyst, næsten drømmeagtig, der gør, at man føler sig meget behagelig og afslappet. Denne stemning bliver bevirket af rummets indretning. Formålet ved brug af rummet er at øge livskvaliteten for den enkelte beboer/borger, ved sanselig nydelse og velbehag.

 

Et leve-bo miljø i fortsat udvikling

Missionen er: Vi bidrager til størst mulig livskvalitet for hver enkelt borger.

Visionen er: At Strandhøj er Danmarks bedste Plejehjem

Målet er: Vi fastholder beboernes oplevelse af livskvalitet gennem nærværende opgaveløsning og høj faglighed

Aktiviteter

Nogle af Strandhøjs faste traditioner er Skt. Hansfest, juletræsfest, markedsdag, nytårskur, husets fødselsdag,  udflugter osv., alle brugere af huset er velkomne. 

Hvert år i juni afslutter Jernbaneorkestret deres sæson ved at spille på Strandhøj.

I oktober afslutter Espergærde Revyen deres forestillinger ved at optræde med revyen i Caféen på Strandhøj

Hvert år afholdes en sommerudflugt for beboere og dagcenterbrugere - udflugten er doneret af Helge Åge Rasmussens fond.

Der afholdes gudstjeneste i Caféen 5 gange om året. Kyndelmisse, påske, sommer, høst og julegudstjeneste.

Der afholdes dansecafe en gang hver måned.

Alle arrangementer annonceres med opslag på dørene ved enhederne og de fleste vil også blive annonceret i Strandhøj tidende.


Relation til beboerne

Beboere oplever tryghed, overskuelighed, indhold i dagligdagen, at der er brug for den enkelte. De oplever det er deres hjem, har medbestemmelse, socialt samvær efter ønske og behov.

Beboerne føler sig værdsat og respekteret.

Beboerne er omgivet af personale der har respekt for det individuelle menneske. Personalet kender til livshistorien, enten vi beboeren selv eller pårørende.

Der er tryghed omkring den sidste tid, både i forhold til den ældre selv og de pårørende.

På vejen til Danmarks bedste plejehjem....

Vi er optaget af, at sikre størst mulig livskvalitet og trivsel for den enkelte.
Personalet er engagerede, følger med i den nyeste viden og bliver løbende videreuddannet.

Vi arbejder personcentreret, dette kan ses ved, at den daglige pleje og omsorg bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte og er baseret på oplysninger om den enkeltes livshistorie, vaner, værdier, behov, ønsker og præferencer. Vi bestræber os på at dække både fysiske, psykiske og sociale behov.

Vi arbejder hverdagsrehabiliterende, dette kan ses ved, at beboerne får mulighed for at udnytte de ressourcer de har, hvor værdier og med– og selvbestemmelse er i fokus.

Vi arbejder med triagering og reagerer ved mindste ændring i beboernes habitueltilstand.

Vi har et sikkert arbejdsmiljø hvor nøgleord er, APV, kommunikation, arbejdsglæde, højt fremmøde, hvor alle hjælper og lærer af hinanden.

 

 

 


Samarbejde med pårørende

Som pårørende føler man sig velkommen, Pårørende oplever de kommer hjem når de kommer på besøg. De har medbestemmelse i det omfang beboeren ønsker det. Pårørende kan deltage i at hjælpe til, som i beboerens tidligere hjem, og de skal vide at vi passer beboeren bedst med deres medvirken, da det er dem der kender beboeren bedst.

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Om Boligerne

Plejehjemmet Strandhøj er smukt beliggende lige ud til Øresund

 

Boligdelen omfatter 38 plejeboliger for plejekrævende ældre og handicappede, samt 12 plejeboliger i en skærmet enhed for demente.  Der er fællesopholdsrum med egne køkkener i hver enhed.

Boligdelen er ejet af boligselskabet Nordkysten.

Boligdelen omfatter 2 boligtyper:

38 plejeboliger for plejekrævende ældre beboere på Gylfesvej 17 A og B

12 plejeboliger i en skærmet enhed for demente beboere i en selvstændig bygning på hjørnet af Gylfesvej 25/Stokholmsvej 2 D. (Lille Strandhøj)

I centerbygningen findes en hyggelig og velbesøgt café med udsigt over vandet. Et dagcenter, med tilbud om træning og aktiviteter for beboere og brugere fra eget hjem. En træningssal der er helt unik, og som giver lyst til træning og motion. Sansehaver, sanserum, terrasser, kunst og meget mere. Strandhøj har egen bus og tandemcykel.

Boligen

Boligerne som er på ca. 36 kvm består af en opholdsstue/soverum, en køkkenniche med køleskab og et større badeværelse.

Derudover er der flere fællesarealer, herunder en udsigtstue med en skøn udsigt over Øresund, det betyder at der betales husleje af i alt 69 kvm.

Boligerne på Lille Strandhøj har ingen køkkenniche.

l boligen findes en El-seng med hæve-sænke funktioner og mulighed for elevation af hovedgærde og fodenden. Er der behov for forflytning med lift er der loftlifte i alle boliger.

Er der behov for pleje ved sengen, tilbydes et sengebord.

Der er plads i boligen til både et sofaarrangement og et lille spisebord.

Er beboeren afhængig af kørestol, anbefales det at der sikres god afstand mellem møbler.

Løse tæpper er ikke hensigtsmæssige, da de udgør en risiko for fald. Det anbefales, hvis der ønskes tæpper at de ligger under sofabord/sofa og ikke på gangarealer.

For medarbejdernes sikkerhed og for et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, vil en sikkerhedsrepræsentant gennemgå lejligheden efter indflytning. Såfremt der er møbler/tæpper der gør arbejdsforholdende problematisk, vil beboer/pårørende blive kontaktet med henblik på en løsning.

 


Indskud og husleje

Indskud minimum Fra kr. 21.823,00 til kr. 26.664,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
Fra kr. 8.371,00 til kr. 6.853,50 kr.

Indskud i boliger på Store Strandhøj kr. 26.664,00

Indskud i boliger på Lille Strandhøj kr. 21.823,00

 

Husleje i boliger på Store Strandhøj kr. 8.371,00

Husleje i boliger på Lille Strandhøj kr. 6.853,00

Kontakt

Plejehjemmet Strandhøj

Gylfesvej 17 C
3060 Espergærde

Telefon
49 28 13 00
E-mail
strandhoej@helsingor.dk
Hjemmeside
www.strandhøj.helsingor.dk

Mad

Vi bestræber os på at skabe et hverdagsliv hvor beboerne har indflydelse på eget liv, herunder de forskellige vaner og samværsformer der har betydning for den enkelte. Den varme og kolde mad bliver tilberedt i vores cafe, resten tilberedes i enhederne og vi gør spisetiden til en hyggestund. Livshistorien er et vigtigt redskab til at tilgodese den enkeltes ønsker og behov.


Om ydelser med egenbetaling

Servicepakkens ydelserne dækker over betaling for kost, tøjvask, leje af linned, toiletartikler, rengøringsartikler o.a.

Ydelserne opkræves månedsvis forud og betales direkte til Helsingør kommune. Strandhøj anbefaler at der oprettes en betalingsordning via PBS.

Det er muligt at fravælge enkelte ydelser, hvis beboer eller pårørende selv ønsker at varetage opgaven.

Der er mulighed for at afmelde mad og drikke, enkelte måltider eller hele dage. Det skal blot ske med 3 dages varsel.

Rengøring af boligen ydes ugentligt. Rengøring af toilet og vask i boligen samt omkring sengen ydes dagligt ved behov.

Beboeren tilbydes at købe rengøringsredskaber og rengøringsmidler gennem servicepakken. Hvis beboeren ikke ønsker at købe denne indsats gennem servicepakken, skal beboeren og / eller dennes pårørende selv sørge for at skaffe og opbevare rengøringsredskaber og rengøringsmidler i beboerens bolig. Rengøringsredskaberne og -midlerne skal være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Hovedrengøring og vask af gardiner indgår ikke i ydelsen.

Det er altid muligt at låne redskaber og rengøringsmidler hvis der ønskes yderligere rengøring.

I tøjvask kan indgå hjælp til vask af privat tøj, tørre tøj, lægge tøj på plads samt mærkning af tøjet.

Beboeren tilbydes leje og vask af linned, håndklæder og vaskeklude m.m. gennem servicepakken. Hvis beboeren ikke ønsker at købe denne indsats gennem servicepakken, skal beboeren og / eller dennes pårørende selv sørge for vask af linned og håndklæder m.m.

Beboeren tilbydes indkøb af toiletartikler, såfremt beboeren ikke ønsker at købe denne indsats gennem servicepakken skal beboeren selv og / eller dennes pårørende selv sørge for indkøb af toiletartikler.

Kontakt

Plejehjemmet Strandhøj

Gylfesvej 17 C
3060 Espergærde

Telefon
49 28 13 00
E-mail
strandhoej@helsingor.dk
Hjemmeside
www.strandhøj.helsingor.dk