Plejehjemmet Strandhøj

strandhøj
Plejehjemmet Strandhøj Gylfesvej 17 C
3060 Espergærde
Telefon
49 28 13 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
strandhoej@helsingor.dk
Hjemmeside
www.strandhøj.helsingor.dk

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Strandhøj kendetegnes ved en positiv stemning, en god tone og et fagligt dygtigt personale

Omgivelser

Sansehaven

Plejehjemmet Strandhøj fik i 2011 midler fra "Elly og Willy Magnussons Mindefond" til projektet "sanser og træning"

Midlerne blev brugt til at udvide vores eksisterende lille sansehave til en sansehave med træningsredskaber, samt talrige områder der stimulerer sanser og balance. Derudover blev der opsat en havepavillion. Hyggelige områder med bænke og ikke mindst en gyngesofa.

Sanserummet

Sanserummet er etableret med midler fra Socialstyrelsen.

Sanserummet er et rum, der påvirker sanserne på en kontrolleret og positiv måde.  Atmosfæren er tyst, næsten drømmeagtig, der gør, at man føler sig meget behagelig og afslappet. Denne stemning bliver bevirket af rummets indretning. Formålet ved brug af rummet er at øge livskvaliteten for den enkelte beboer/borger, ved sanselig nydelse og velbehag.

 

Et leve-bo miljø i fortsat udvikling

udsigt

Missionen er: Vi bidrager til størst mulig livskvalitet for hver enkelt borger.

Visionen er: At Strandhøj er Danmarks bedste Plejehjem

Målet er: Vi fastholder beboernes oplevelse af livskvalitet gennem nærværende opgaveløsning og høj faglighed

Aktiviteter

Nogle af Strandhøjs faste traditioner er Skt. Hansfest, juletræsfest, markedsdag, nytårskur, husets fødselsdag,  udflugter osv., alle brugere af huset er velkomne. 

Hvert år i juni afslutter Jernbaneorkestret deres sæson ved at spille på Strandhøj.

Hvert år afholdes en sommerudflugt for beboere og dagcenterbrugere - udflugten er doneret af Helge Åge Rasmussens fond.

Der afholdes gudstjeneste i Caféen 5 gange om året. Kyndelmisse, påske, sommer, høst og julegudstjeneste.

Der afholdes dansecafe og fredagsbar ca. 5 gange årligt

Alle arrangementer annonceres med opslag på enhederne og de fleste vil også blive annonceret i Strandhøj tidende.


Relation til beboerne

Beboere oplever tryghed, overskuelighed, indhold i dagligdagen, at der er brug for den enkelte. De oplever det er deres hjem, har medbestemmelse, socialt samvær efter ønske og behov.

Beboerne føler sig værdsat og respekteret.

Beboerne er omgivet af personale der har respekt for det individuelle menneske. Personalet kender til livshistorien, enten vi beboeren selv eller pårørende.

Der er tryghed omkring den sidste tid, både i forhold til den ældre selv og de pårørende.

På vejen til Danmarks bedste plejehjem....

Vi er optaget af, at sikre størst mulig livskvalitet og trivsel for den enkelte.
Personalet er engagerede, følger med i den nyeste viden og bliver løbende videreuddannet.

Vi arbejder personcentreret, dette kan ses ved, at den daglige pleje og omsorg bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte og er baseret på oplysninger om den enkeltes livshistorie, vaner, værdier, behov, ønsker og præferencer. Vi bestræber os på at dække både fysiske, psykiske og sociale behov.

Vi arbejder hverdagsrehabiliterende, dette kan ses ved, at beboerne får mulighed for at udnytte de ressourcer de har, hvor værdier og med– og selvbestemmelse er i fokus.

Vi arbejder med triagering og reagerer ved mindste ændring i beboernes habitueltilstand.

Vi har et sikkert arbejdsmiljø hvor nøgleord er, APV, kommunikation, arbejdsglæde, højt fremmøde, hvor alle hjælper og lærer af hinanden.

 

 

 


Samarbejde med pårørende

Som pårørende føler man sig velkommen, Pårørende oplever de kommer hjem når de kommer på besøg. De har medbestemmelse i det omfang beboeren ønsker det. Pårørende kan deltage i at hjælpe til, som i beboerens tidligere hjem, og de skal vide at vi passer beboeren bedst med deres medvirken, da det er dem der kender beboeren bedst.