Søndersøhave

Søndersøhave Facade

Søndersøhave

Søndersøvej  41 E st.
2820 Gentofte

Telefon
39 98 76 55
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Sondersohave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Søndersøhaves hjemmeside

Om os

Boliger

70

Beboere

70

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

hannelene hedegaard nielsenhhnldiva202011231

Hanne-Lene Hedegaard Nielsen

E-mail
hhnl@gentofte.dk
I Søndersøhave ønsker vi at udstråle hjemlighed og tryghed for såvel beboere som pårørende.

Omgivelser

Rundt om Søndersøhave er der store, fælles grønne områder. Sansehaven er smukt anlagt med mulighed for brug af alle sanser. Om sommeren bugner haven af bær, frugter og blomster. Der er anlagt stier gennem hele det grønne område. Der er også en nyanlagt petanquebane. Stor fælles terrasse i med krukker og bede med blomster.

På Søndersøhave

Plejeboligen Søndersøhave er et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer kan føle sig betydningsfuld og udfordret med henblik på at bevare et godt og aktivt liv, hvor borgeren føler sig værdsat i hverdagen. Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at have hjem, der kan passe til forskellige borgeres behov

Aktiviteter

I afdelingerne er der mulighed for, at være sammen med øvrige beboere og afdelingens medarbejdere omkring måltiderne og andre aktiviteter.
Aktiviteterne i afdelingen tilrettelægges  sammen med beboerne og ud fra beboernes formåen.
Der er desuden mulighed for at deltage i fælles gymnastik og træning på elektroniske fliser og små og større busture hver onsdag. Alle hverdage er der mulighed for at deltage i samvær omkring forskellige aktiviteter -  disse aktiviteter planlægges ud fra, at flest mulige af beboerne kan få glæde af at være med.
I Søndersøhave er der tradition for højtidsbestemte frokoster, to årlige fester med pårørende og fælles arrangement 1. søndag i advent.

Relation til beboerne

På Søndersøhave stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at 'være sig selv'. Beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation. Vi arbejder med livshistorie, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren.
På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.
Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.
Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Du kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen til det.

Om os

Boliger

70

Beboere

70

Om boligerne

Boligen

Alle boliger er forskelligt indrettet med møbelerbar éntre, lys stue med lille tekøkken og køleskab. Soveværelse har væg med indbyggede skabe. Boligerne har enten vinduer mod øst eller syd. Badeværelset er stort og indrettet til brug for beboere med kørestol og behov for hjælp – i nogle boliger er badeværelserne uden vinduer. Hver bolig er forsynet med nødkaldeanlæg samt tv- og telefonstik. Der er YouSee kabel tv og grundpakken er en del af huslejen.
Fællesarealet uden for boligen betragtes som en del af boligen og der betales husleje for boligens andel.

Indskud og husleje

Indskud minimum 15.000,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
7.534,00 kr.

Prisen er vejledende og afhænger af boligens størrelse.
Den angivende husleje er for den mindste bolig.

Huslejen er inklusiv antennebidrag og a´conto varme.

Heraf udgør huslejen som minimum 7.534,00 kr.

 

Kontakt

Søndersøhave

Søndersøvej  41 E st.
2820 Gentofte

Telefon
39 98 76 55
E-mail
Sondersohave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Søndersøhaves hjemmeside

Mad

Vi producerer selv morgenmad og aftensmad, der består af forskelligt pålæg på fade. Den varme mad modtages og færdigproduceres i afdelingen. Den varme mad serveres til middag. Vi opfordrer til, at man spiser sammen med de øvrige beboere med henblik på socialt samvær, fællesskab og dannelse af relationer.

Om ydelser med egenbetaling

Plejebolig med fast personale:

Serviceydelser i Gentofte Kommune koster per måned i 2022:
 
• Døgnkost: 3.880,00 kr.
• Kulturelle aktiviteter: 107,00 kr.
• Leje af linned (sengetøj og håndklæder): 202,00 kr.
• Toiletartikler: 173,00 kr.
• Rengøringsartikler: 60,00 kr. 

Kontakt

Søndersøhave

Søndersøvej  41 E st.
2820 Gentofte

Telefon
39 98 76 55
E-mail
Sondersohave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Søndersøhaves hjemmeside