Søndersøhave

Søndersøhave Facade
Søndersøhave Søndersøvej  41 E st.
2820 Gentofte
Telefon
39 98 76 55
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Sondersohave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Søndersøhaves hjemmeside

Om os

Boliger

70

Beboere

70

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

I Søndersøhave ønsker vi at udstråle hjemlighed og tryghed for såvel beboere som pårørende.

Omgivelser

Rundt om Søndersøhave er der store, fælles grønne områder. Sansehaven er smukt anlagt med mulighed for brug af alle sanser. Om sommeren bugner haven af bær, frugter og blomster. Der er anlagt stier gennem hele det grønne område. Der er også en nyanlagt petanquebane. Stor fælles terrasse i med krukker og bede med blomster.

På Søndersøhave

søndersøhave
Plejeboligen Søndersøhave er et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer kan føle sig betydningsfuld og udfordret med henblik på at bevare et godt og aktivt liv, hvor borgeren føler sig værdsat i hverdagen. Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at have hjem, der kan passe til forskellige borgeres behov

Aktiviteter

I afdelingerne er der mulighed for, at være sammen med øvrige beboere og afdelingens medarbejdere omkring måltiderne og andre aktiviteter.
Aktiviteterne i afdelingen tilrettelægges  sammen med beboerne og ud fra beboernes formåen.
Der er desuden mulighed for at deltage i fælles gymnastik og træning på elektroniske fliser og små og større busture hver onsdag. Alle hverdage er der mulighed for at deltage i samvær omkring forskellige aktiviteter -  disse aktiviteter planlægges ud fra, at flest mulige af beboerne kan få glæde af at være med.
I Søndersøhave er der tradition for højtidsbestemte frokoster, to årlige fester med pårørende og fælles arrangement 1. søndag i advent.
søndersøhave hverdagslivet

Relation til beboerne

På Søndersøhave stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at 'være sig selv'. Beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation. Vi arbejder med livshistorie, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren.
På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.
Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.
Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Du kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen til det.

Personalet har i gennemsnit 9,85 % sygefraværsdage pr. år

Dokumenter