Salem

Salems facade
Salem Mitchellsstræde 5
2820 Gentofte
Telefon
39 98 86 50
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
salem@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Salems hjemmeside

Om os

Boliger

45

Beboere

45

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

»På Salem arbejder vi hver dag med, at beboerne kan opleve en meningsfyldt hverdag kendetegnet af tryghed og inddragelse«.

Omgivelser

Salem er placeret i det naturskønne område omkring Gentofte Sø, og derfor har flere af boligerne udsigt over søen. Vores fine atriumgård, som samler alle boligerne, har direkte udgang til de grønne områder ved søen, og giver derved nem og hurtig adgang til gode gåture. Vi bor i gåafstand til Gentoftegades butikker og biograf og tæt på kollektiv trafik.

Vision og værdier på Salem

Salem plejebolig

Vision:
Salem er et plejehjem, hvor beboerens livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse har højeste prioritet. Omsorgen er kernen i alle plejehandlinger og hensigten er, at beboerne styrkes i at mestre livet –hele livet.

Værdier:
Medmenneskelighed. Betyder, at værdighed, livskvalitet, tryghed, selvbestemmelse er målet med alle vores handlinger.
Ordentlighed. Betyder, at vi ønsker at være rummelige og behandle andre, som vi selv gerne vil behandles.
Faglighed. Betyder bl.a., at det altid er målet at sætte beboere og medarbejderes potentialer i spil.
Synergi. Betyder bl.a., at vi gerne vil understøtte og udvikle samskabelse og holdånd.
Nytænkning. Betyder, at der er mod og vilje til at afprøve innovative tiltag og gå nye veje.


Aktiviteter

I hverdagen er livet på Salem karakteriseret ved pleje, fællesskab og aktiviteter. Det er vigtigt, at beboerne selv har mulighed for at til- og fravælge, hvad man ønsker at deltage i i hverdagen. 
Salem råder både over en café med udsigt over Gentofte Sø og fælles spisestuer, hvor alle måltider tilberedes i Salems køkken. 
Til højtiderne har vi faste traditioner, herunder påske- og julefrokoster samt gudstjenester.
Salem Frivillige spiller petanque med beboere

Relation til beboerne

Holde i hånd.

På Salem stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Medarbejderne understøtter beboerne i at kunne drage omsorg for sig selv. Vi arbejder med beboernes livshistorier og inddrager dem som fundamentet for vores pleje.
Det er målet at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, så vi styrker beboerne i at mestre livet hele livet.
Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.
Vi taler med beboeren og de pårørende om ønsker og håb for livets afslutning og arbejder forebyggende med at lindre smerte og lidelse.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som essentielt for pleje og omsorg på Salem. Pårørende kan fortælle om beboernes præferencer og historier, så vi får det bedste udgangspunkt for at skabe en god og værdig hverdag for beboeren.
Vi taler om tingene løbende og stræber mod et samarbejde, der bygger på medmenneskelighed og ordentlighed.
Vi lægger vægt på at afstemme forventninger og forståelse for hinandens perspektiv.

Personalet har i gennemsnit 13,65 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

Dokumenter

Demensmærkning