Salem

Salems facade

Salem

Mitchellsstræde 5
2820 Gentofte

Telefon
39 98 86 50
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
salem@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Salems hjemmeside

Om os

Boliger

45

Beboere

45

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Salem, Helle Staudt

Helle Staudt

E-mail
hest@gentofte.dk
”På Salem gør vi vores yderste for, at vores beboere oplever en hverdag fyldt med meningsfulde aktiviteter og samvær kendetegnet af inddragelse og medbestemmelse.”

Omgivelser

Salem er placeret i det naturskønne område omkring Gentofte Sø, og derfor har flere af boligerne udsigt over søen. Vores fine atriumgård, som samler alle boligerne, har direkte udgang til de grønne områder ved søen, og giver derved nem og hurtig adgang til gode gåture. Vi bor i gåafstand til Gentoftegades butikker og biograf og tæt på kollektiv trafik.

Vision og værdier på Salem

Vision:
Salem er et plejehjem, hvor beboerens livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse har højeste prioritet. Omsorgen er kernen i alle plejehandlinger og hensigten er, at beboerne styrkes i at mestre livet –hele livet.

Værdier:
Medmenneskelighed - Betyder at værdighed, livskvalitet, tryghed, selvbestemmelse er at finde i alle vores handlinger.
Ordentlighed -Betyder at vi er rummelige og behandler andre, som vi selv gerne vil behandles.
Faglighed - betyder at beboere og medarbejderes potentialer altid sættes i spil.
Synergi - Betyder at vi understøtter og udvikler teamspirit og samskabelse. Nytænkning – Betyder at der er mod og vilje til at afprøve innovative tiltag og gå nye veje.


Aktiviteter

I hverdagen er livet på Salem fyldt med spændende udflugter, dans, litteraturklub, sangquiz og andre kreative tiltag. Det er vigtigt, at beboerne selv har mulighed for at til- og fravælge aktiviteter i hverdagen.
Salem råder både over en café med udsigt over Gentofte Sø og fælles spisestuer, hvor alle måltider leveres fra Salems køkken.
Flere gange om året holder vi fest med dans og musik. Til højtiderne har vi mange faste traditioner, herunder påske- og julefrokoster samt gudstjenester.
En gang om måneden afholdes sansegudstjenester.

Relation til beboerne

På Salem stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Medarbejderne understøtter beboerne i at kunne drage omsorg for sig selv. Vi arbejder med beboernes livshistorier og inddrager dem som fundamentet for vores pleje.
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, så vi styrker beboerne i at mestre livet hele livet.
Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende. Vi taler med beboeren og de pårørende om ønsker og håb for livets afslutning og arbejder forebyggende med at lindre smerte og lidelse.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som essentielt for pleje og omsorg på Salem. Pårørende kan fortælle om beboernes præferencer og historier, så vi får det bedste udgangspunkt for at skabe en god og værdig hverdag for beboeren. Vi finder altid plads til de pårørende til at tage del i hverdagen og være en del af vores arrangementer.
Vi taler om tingene løbende og stræber mod et samarbejde, der bygger på medmenneskelighed og ordentlighed. Vi lægger vægt på at afstemme forventninger og forståelse for hinandens perspektiv.

Om os

Boliger

45

Beboere

45

Om boligerne

Boligen

Salem udgøres af 45 boliger opdelt i fire bo-enheder, der er placeret to og to rundt om en atriumgård og sansehave – med udsigt til Gentofte Sø.

Indskud og husleje

Indskud minimum 25.200 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
8.344  kr.

Prisen er vejledende og afhænger af boligens størrelse.

Huslejen udgør som minimum 8.090 kr., hertil 443 kr. i varme og 194 kr. i antennebidrag.

Kontakt

Salem

Mitchellsstræde 5
2820 Gentofte

Telefon
39 98 86 50
E-mail
salem@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Salems hjemmeside

Mad

Vi har eget centralkøkken med servering af varm mad om aftenen. Vi har egen cafe med mulighed for at spise sammen med sine pårørende. På Salem planlægges månedsmenuen efter beboernes ønsker og behov. På fødselsdage er det muligt at vælge menu. Til store arrangementer og højtider vælger et beboerudvalg, hvilken menu der skal serveres.

Om ydelser med egenbetaling

Serviceydelser i Gentofte Kommune og på Salem koster i 2022:

• Morgenmad og formiddagsforplejning: 780 kr. per måned.
• Varm mad: 2.220 kr. per måned.
• Kold mad: 1.260 kr. per måned.
• Døgnkost: 3.880,00 kr. per måned.

Serviceydelser per måned i 2022:
 
• Kulturelle aktiviteter: 107,00 kr.
• Leje af linned (sengetøj og håndklæder): 202,00 kr.
• Toiletartikler: 173,00 kr.
• Rengøringsartikler: 60,00 kr. 
• Vinduespudsning: 78,00 kr.
• Omsorgstandpleje: 46,00 kr.
• Fødselsdagskasse: 40,00 kr.

Mulighed for tilmelding til frisør og fodpleje.
Udflugter og arrangementer.

Kontakt

Salem

Mitchellsstræde 5
2820 Gentofte

Telefon
39 98 86 50
E-mail
salem@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Salems hjemmeside