Rygårdcentret

Rygårdscenteret
Rygårdcentret Niels Andersens Vej 22
2900 Hellerup
Telefon
39 98 72 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
rygaardcentret@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Rygårdcentrets hjemmeside

Om os

Boliger

102

Beboere

102

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Hos os er hverdagen vigtig.
Vi ønsker den enkelte beboer oplever inddragelse, medindflydelse, dialog og et højt informationsniveau og altid med et højt fagligt fokus.
Vi ønsker at medarbejderne kender værdighedspolitikken og at beboerne mærker den.

Omgivelser

Rygårdcentret ligger i grønne omgivelser med gamle, høje træer. Det er muligt at gå en tur på 540 meter på stisystem rundt om Rygårdcentret, og der er flere bænke undervejs, evt. et stop i æblelunden. Der er to gårdhaver og en stor foyer, hvor der er små sofagrupper.

Rygårdscenteret har en byhave med krydderurter, blomster, springvand og hyggekroge.

Vision og værdier på Rygårdscenteret

Rygårdscenteret Egelunden

Vision:
På Rygårdcentret skal hverdagen være præget af:
Liv og aktiviteter der er tilpasset og udarbejdet i samråd med borgeren ud fra dennes behov og altid ud fra en funktionsbevarende tilgang, den enkeltes interesser og træningspotentiale.
Samarbejde mærkes på tværs af afdelingerne.
De sociale og faglige kompetencer konstant bringes i spil, således at man som borger oplever høj faglighed og professionel tilgang i opgaveløsningen.
Ydelser, som hele tiden udvikler sig

Værdier:
- Mangfoldighed
- Anerkendelse
- Nærvær
- Samspil og
- Engagement.

Aktiviteter

Støtteforeningen og vores højtidsfester og egne traditioner er medvirkende til, at der mærkes forskelle på hverdag og fest.
Hverdagen er præget af fælles og individuelle (1:1) aktiviteter, der er en blanding af fysisk og psykisk aktivitet, samt opmærksomhed på, at der er noget både til mænd og kvinder.
Eksempler på faste aktiviteter er gymnastik x 5 ugentlig, og manicure x 2 ugentlig. Dans hver 2. uge og sang med pianist hver 2. uge.

Dertil holder vi gudstjeneste hver 2. uge på Rygårdscentret.

Rygårdscenteret træningsfaciliteter

Relation til beboerne

På Rygårdscentret stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at ”være sig selv”. Beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation. Vi arbejder med livshistorier, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.
Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.
Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Du kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen til det.

Personalet har i gennemsnit 7,32 % sygefraværsdage pr. år

Dokumenter