Ordruplund

Ordruplund Facade

Ordruplund

Hyldegårds Tværvej 12
2920 Charlottenlund

Telefon
39 98 79 89
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Ordruplund@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Ordruplunds hjemmeside

Om os

Boliger

39

Beboere

39

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt
 • 2-værelseslejligheder
 • Altan/terrasse

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

ulla rytvedullrdiva201605271

Ulla Rytved

E-mail
Ullr@gentofte.dk
Livet skal leves – hele livet

Omgivelser

Der er to dejlige sansehaver rundt om Ordruplund. De stimulerer sanserne: øjne, øre, dufte, føle og bevægelsessanserne. Tæt på Ordruplund er der skov, strand og gode indkøbsmuligheder.

Værdigrundlaget for Ordruplund

Respekt - Vi giver plads til forskellighed
Vi arbejder ligeværdigt sammen uanset stilling, uddannelse og nationalitet
Vi lytter åbent til hinanden og tør selv sige vores mening uden at såre nogen
Vi gør tingene forskelligt og forventer at alle gør deres bedste
Vi kan nogle forskellige ting og vi hjælper hinanden med at blive bedre til beboernes bedste
Vi viser omsorg ved at spørge til hinanden, være imødekommende og prøve at forstå

Nærvær- Vi tager os tid til at være til stede
Vi vælger selv en positiv indstilling og smitter andre med den
Vi værdsætter hinanden og giver udtryk for det
Vi skaber glæde i hverdagen gennem spontane og planlagte aktiviteter
Vi imødekommer forskellige behov ud fra individuel vurdering
Vi forsøger at være på forkant for at skabe ro i en travl hverdag

Udvikling - Vi tør tænke nye tanker
Vi vil gerne lære nyt og bruge hinandens forskellige kompetencer
Vi vil gerne inddrage beboerne og de pårørende, når vi tænker nyt om Ordruplunds fremtid
Vi tager medansvar for at alle med tilknytning til Ordruplund trives. 


Vi beskriver vores kerneopgave således:
På Ordruplund understøttes et meningsfuldt og værdigt liv for beboerne.


Aktiviteter

På Ordruplund har du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter så som gåture, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper. Ordruplund er medejer af en beboerbus, som vi benytter til udflugter.
Vi afholder ikke gudstjeneste, men ’Præstens fortælletime’, der en hyggelig stund med den lokale præst.

Personalet er behjælpeligt med fx tøjfremvisning og andre aktiviteter efter ønske og mulighed.
Herudover arrangerer vi særlige årstidsbestemte udflugter og fester samt arrangementer i forbindelse med højtiderne.

Årets traditioner
• Temaaften  • Julefrokost   • Høst- eller sommerfest • Adventsfest  • Lucia fejring • Fastelavn • Juleaften  • Nytårsaften  • Kongehusets fester • Valdemarsdag/Kartoffeldagen.

De pårørende bliver inviteret til høst/sommerfest og adventsfesten.

Aktiviteter med de frivillige
• Delikatessevogn • Besøgshund • Besøgsven

Relation til beboerne

På Ordruplund stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at ”være sig selv”.

Beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation. Vi arbejder med livshistorier, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.

Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger.

Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer. Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Du kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen til det.

Om os

Boliger

39

Beboere

39

Om boligerne

Boligen

Boligerne er et-værelses lejligheder med eget bad og toilet.

Indskud og husleje

Indskud minimum 24.975 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
9.500 kr.

Inkl. varme samt antennebidrag.

Prisen er vejledende og afhænger af boligens størrelse.

El afregnes efter forbrug.

Kontakt

Ordruplund

Hyldegårds Tværvej 12
2920 Charlottenlund

Telefon
39 98 79 89
E-mail
Ordruplund@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Ordruplunds hjemmeside

Mad

Den varme mad på plejeboligen, bliver færdigproduceret på afdelingerne.

Om ydelser med egenbetaling

Serviceydelser pr. måned i 2021:
 
• Døgnkost:  3.834,00 kr.
• Kulturelle aktiviteter: 105,00 kr.
• Leje af linned (sengetøj og håndklæder): 198,00 kr.
• Vask af personligt tøj: 342,00 kr.
• Toiletartikler: 170,00 kr.
• Rengøringsartikler: 59,00 kr. 

Kontakt

Ordruplund

Hyldegårds Tværvej 12
2920 Charlottenlund

Telefon
39 98 79 89
E-mail
Ordruplund@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Ordruplunds hjemmeside