Nymosehave

nymosehave facade1

Nymosehave

Sognevej 39
2820 Gentofte

Telefon
39 98 73 60
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
nymosehave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Nymosehaves hjemmeside

Om os

Boliger

93

Beboere

95

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Forstander på Nymosehave Pia Ramsgaard

Pia Ramsgaard

E-mail
pir@gentofte.dk
Nymosehave skal blive ved med at være et godt sted at bo, leve og arbejde.
Vi har et solidt fundament, som bygger på liv, glæde og rummelighed.

Omgivelser

Nymosehave er beliggende i det charmerende Vangede og blev i 1989 ombygget fra den gamle Mosegårdsskole til moderne plejeboliger. Den smukke aula er bevaret og er en integreret del af huset.

Vi har flere dejlige haver med stier og terrasser, hvor det er muligt at gå en tur eller sidde og nyde vejret. Vi har frugttræer, buske med bær, blomster og egen avl af urter.

På Nymosehave

Nymosehave er et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer føler sig set og hørt. På Nymosehave understøtter vi et aktivt liv med mening, værdi og livskvalitet sammen med beboerne.

Vi arbejder ud fra en platform, der er baseret på rummelighed, værdighed og ordentlighed.
Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at have hjem, der kan passe til forskellige borgeres behov.

Aktiviteter

Alle beboere har en kontaktperson, som matcher den enkeltes behov. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, interesser og ønsker.

Vi markerer årstiderne og mærkedage med forskellige traditioner og aktiviteter.  Vi har bl.a. dans, gymnastik, ture ud af huset, it-cafe og gudstjeneste. Nogle arrangementer og aktiviteter er på tværs af huset.

Herudover har vi et godt samarbejde med Børnehuset Regnbuen, som er vores nabo.

Relation til beboerne

På Nymosehave stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at ”være sig selv ”og kunne leve i overensstemmelse med tidligere livsform. Beboeren bruger sine ressourcer, og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation. Vi arbejder med livshistorier, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør, og måden vi gør det på.

Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.

Livet skal leves lige til det sidste.

Vi taler åbent om livets afslutning ud fra den enkeltes livsanskuelse og planlægger den palliative/ lindrende indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Vi ønsker at inkludere pårørende mere i hverdagslivet i huset, så en fællesskabsfølelse kan skabes og relationer dannes.

Pårørende er meget velkommen, og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.

Pårørende kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det under hensyn til de øvrige beboere.


Personalet har i gennemsnit 3,58 sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

93

Beboere

95

Om boligerne

Boligen

I plejebolig med fast personale afdeling Berthe har alle boligerne 2 værelser på 63 - 65 kvadratmeter inkl. andel af fællesarealer. Der er enten fransk eller alm. altan eller terrasse med lille have.
I plejebolig med hjemmehjælp er der 1- 2,5 værelses lejligheder fra 46 – 91 kvadratmeter inkl. andel af fællesarealer.
De fleste boliger har altan. Enkelte boliger har fransk altan. Nogle boliger har terrasse med lille have.
Der er køkkenfaciliteter og handicapvenlige badeværelser i alle boligerne.

Indskud og husleje

Indskud minimum 28.900,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
7.370,41 kr.

Prisen er vejledende og afhænger af boligens størrelse.

Huslejen udgør minimum 7.370,41kr. for den mindste bolig. Hertil opkræves yderligere varme og antenne.

Kontakt

Nymosehave

Sognevej 39
2820 Gentofte

Telefon
39 98 73 60
E-mail
nymosehave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Nymosehaves hjemmeside

Mad

I plejebolig med fast personale, afdeling Berthe , færdigproduceres den varme mad i afdelingen.
I plejebolig med hjemmehjælp, Aulaen og C-gangen, færdigproduceres den i husets køkken/ café, hvor den også kan indtages.

Vi sammensætter måltiderne i samarbejde med beboerne ud fra individuelle behov og ønsker.

Vi har et stort fokus på at skabe en hjemlig atmosfære ved måltiderne.

Om ydelser med egenbetaling

Plejebolig med fast personale:

Serviceydelser i Gentofte Kommune koster per måned i 2022:

• Døgnkost: 3.880,00 kr.
• Kulturelle aktiviteter: 107,00 kr. 
• Leje af linned (sengetøj og håndklæder): 202,00 kr.
• Toiletartikler: 173,00 kr. 
• Rengøringsartikler: 60,00 kr. 

Plejebolig med hjemmehjælp:

Serviceydelser i Gentofte Kommune koster per måned (2022):

• Døgnkost: 3.880,00 kr.
• Morgenmad og formiddagsforplejning: 780 kr.
• Varm mad: 2.220,00 kr.
• Kold mad: 1.260,00 kr.

Kontakt

Nymosehave

Sognevej 39
2820 Gentofte

Telefon
39 98 73 60
E-mail
nymosehave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Nymosehaves hjemmeside