Nymosehave

nymosehave facade1
Nymosehave Sognevej 39
2820 Gentofte
Telefon
39 98 73 60
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
nymosehave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Nymosehaves hjemmeside

Om os

Boliger

93

Beboere

95

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Nymosehave skal blive ved med at være et godt sted at bo, leve og arbejde.
Vi har et solidt fundament, som bygger på nærvær, glæde og rummelighed.

Omgivelser

Nymosehave er beliggende i det charmerende Vangede og blev i 1989 ombygget fra den gamle Mosegårdsskole til moderne plejeboliger. Den smukke aula er bevaret og er en integreret del af huset.

Vi har flere dejlige haver med stier og terrasser, hvor det er muligt at gå en tur eller sidde og nyde vejret. Vi har frugttræer, buske med bær, blomster og egen avl af urter.

På Nymosehave

Plejeboligen Nymosehave

Vores vision
Sammen skaber vi fremtidens løsninger for borgernes drømme og håb om et selvstændigt og værdigt liv – hele livet.

 

 

Vores kerneopgave
Vi understøtter borgernes individuelle ønsker og mål for et meningsfuldt liv gennem et aktivt samarbejde.

For dig som borger betyder det, at:
Du føler dig set, hørt og forstået.
Du fortsat er ekspert i dit eget liv.
Du oplever, at samarbejdet med os er kompetent.

Aktiviteter

Det gode hverdagsliv udfolder sig på mange måder i Nymosehave. Der er en blanding af fysisk og psykisk samvær, vi er opmærksomme på at relationer mellem beboer og medarbejdere er vigtige. Det kan være socialt samvær ud og inde, gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper.

Fælles samvær planlægger vi ud fra, at flest mulige beboerne kan få glæde af at være med.

Vi markerer årstiderne og mærkedage med forskellige traditioner og arrangementer.

Alle beboerne har en kontaktperson. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, interesser og ønsker, når vi planlægger samværet.

Billede af hverdagslivet på Nymosehave

Relation til beboerne

Haven på Nymosehave

Plejeboligerne Nymosehave er et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer kan føle sig betydningsfuld og udfordret med henblik på at bevare et godt og aktivt liv, hvor beboeren føler sig værdsat i hverdagen.

Vi arbejder med livshistorie, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør, og måden vi gør det på.

Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at være et hjem, der passer til forskellige borgeres behov.

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende er en stor og uundværlig resurse for beboerne. Vi forventer, at samarbejdet med pårørende er aktivt og til glæde for alle parter, således at Nymosehave både er et godt sted at være beboer og et rart sted at komme for din familie og venner.

Vi ønsker at inkludere pårørende i hverdagslivet i huset, så en fællesskabsfølelse kan skabes og relationer dannes.

Du kan deltage i hverdagens samvær sammen med beboeren i det omfang, du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen, når vi inviterer.

Alle beboere har en kontaktpersonen.

Personalet har i gennemsnit 2,62 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning