Nymosehave

nymosehave facade1
Nymosehave Sognevej 39
2820 Gentofte
Telefon
39 98 73 60
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
nymosehave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Nymosehaves hjemmeside

Om os

Boliger

93

Beboere

95

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Nymosehave skal blive ved med at være et godt sted at bo, leve og arbejde.
Vi har et solidt fundament, som bygger på nærvær, glæde og rummelighed.

Omgivelser

Nymosehave er beliggende i det charmerende Vangede og blev i 1989 ombygget fra den gamle Mosegårdsskole til moderne plejeboliger. Den smukke aula er bevaret og er en integreret del af huset.

Vi har flere dejlige haver med stier og terrasser, hvor det er muligt at gå en tur eller sidde og nyde vejret. Vi har frugttræer, buske med bær, blomster og egen avl af urter.

På Nymosehave

Plejeboligen Nymosehave
Nymosehave er et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer føler sig set og hørt. På Nymosehave understøtter vi et aktivt liv med mening, værdi og livskvalitet sammen med beboerne.

Vi arbejder ud fra en platform, der er baseret på rummelighed, værdighed og ordentlighed.
Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at have hjem, der kan passe til forskellige borgeres behov.

Aktiviteter

Alle beboere har en kontaktperson, som matcher den enkeltes behov. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, interesser og ønsker.

Vi markerer årstiderne og mærkedage med forskellige traditioner og aktiviteter.  Vi har bl.a. dans, gymnastik, ture ud af huset, it-cafe og gudstjeneste. Nogle arrangementer og aktiviteter er på tværs af huset.

Herudover har vi et godt samarbejde med Børnehuset Regnbuen, som er vores nabo.
Billede af hverdagslivet på Nymosehave

Relation til beboerne

Haven på Nymosehave

På Nymosehave stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at ”være sig selv ”og kunne leve i overensstemmelse med tidligere livsform. Beboeren bruger sine ressourcer, og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation. Vi arbejder med livshistorier, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør, og måden vi gør det på.

Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.

Livet skal leves lige til det sidste.

Vi taler åbent om livets afslutning ud fra den enkeltes livsanskuelse og planlægger den palliative/ lindrende indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Vi ønsker at inkludere pårørende mere i hverdagslivet i huset, så en fællesskabsfølelse kan skabes og relationer dannes.

Pårørende er meget velkommen, og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.

Pårørende kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det under hensyn til de øvrige beboere.