Lindely

Lindely Facade
Lindely Sankt Lukas Vej 9A+9B
2900 Hellerup
Telefon
39 45 52 00
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
lindely@sanktlukas.dk
Hjemmeside
Link til Lindelys hjemmeside

Om os

Boliger

65

Beboere

65

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Lindely er et plejehjem, hvor beboernes livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse har højeste prioritet.
Omsorgen er kernen i alle plejehandlinger og hensigten er, at beboerne styrkes i at mestre livet- hele livet.

Omgivelser

Lindely er en del af Sankt Lukas Stiftelsen. Beliggende i en meget smuk gammel park på hjørnet mellem Bernstorffsvej og Tuborg vej.

På Lindely

Lindely
Lindely er et attraktivt sted at bo og arbejde, hvor høj faglighed og diakonale værdier er det bærende fundament, og hvor beboerne og medarbejdernes potentiale sættes i spil.

Aktiviteter

På Lindely har aktiviteter den absolutte største prioritet. Vi forsøger at lave så mange forskellige aktiviteter som muligt. Det lige fra store fælles ting til mindre grupper og ikke mindst individuelkontakt. Da vi er en del af Sankt Lukas Stiftelsen har vi et stort netværk af frivillige som støtter op om alle aktiviteterne.

Relation til beboerne

Hverdagen tilrettelægges af medarbejderne i samarbejde med beboeren og pårørende. Dette ud fra den enkelte beboers aktuelle behov for omsorg og træning, støtte eller pleje.
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi indgår i relationer på en måde, der støtter den enkelte i at fortsætte sin livsudfoldelse og glæde samt mindske angst, frustrationer, vrede, sorg og afmagt.
Desuden arbejder vi med anerkende kommunikation, refleksion, opmærksomhed og nærvær samt inddragelse af livshistorie.
Vi har tilknyttet en plejehjemslæge som vi har en tæt dialog med.
Det er Lindelys største ønske at afslutningen på livet foregår i så tæt en dialog med den enkelte beboer og dennes familie med. Dette i stor respekt på at bevare værdighed og være smertefri.

Samarbejde med pårørende

På Lindely er det ikke kun den person i familien der har brug for at flytte på plejehjem der flytter ind, men hele familien. Det er vigtigt for os at den enkelte familie oplever det fortsat er et privat hjem man besøger. 
Da de fælles opholdsstuer er til brug for alle beboerne på plejeboligen, er det
Vigtigt for os at respektere alle beboers behov.
Derfor er man altid velkommen til at komme og spise med. Men dette foregår enten i egen bolig eller i et lokale som stilles til rådighed.
Dette er også muligt til større mærkedage for den enkelte beboer.
Alle de fælles aktiviteter der er på plejeboligen er pårørende meget mere end velkomne til.