Kløckershave

Kløckershave facaden
Kløckershave Dahlensstræde 6
2820 Gentofte
Telefon
39 98 87 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
klockershave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Kløckershaves hjemmeside

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

”Sammen skaber vi fortsat engagement og værdi i livet”.

Omgivelser

Kløckershave er placeret tæt på Gentoftegades butiks- og kulturliv samt Gentofte Sø.
 I midten af bebyggelsen er der en lukket gårdhave.

På Kløckershave

Kløckershave billede af facaden
Vores vision
Sammen skaber vi fremtidens løsninger for borgernes drømme og håb om et selvstændigt og værdigt liv – hele livet.Vores kerneopgave
Vi understøtter borgernes individuelle ønsker og mål for et meningsfuldt liv gennem et aktivt samarbejde.
For dig som borger betyder det, at:
Du føler dig set, hørt og forstået.
Du fortsat er ekspert i dit eget liv.
Du oplever, at samarbejdet med os er kompetent.

Aktiviteter

Det gode hverdagsliv udfolder sig på mange måder i Kløckershave. Der er en blanding af fysisk og psykisk samvær, vi er opmærksomme på at relationer mellem beboer og medarbejdere er vigtige. Det kan være socialt samvær ud og inde, gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper.

Fælles samvær planlægger vi ud fra, at flest mulige beboerne kan få glæde af at være med.

Vi markerer årstiderne og mærkedage med forskellige traditioner og arrangementer.

Alle beboerne har en kontaktperson. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, interesser og ønsker, når vi planlægger samværet.

Kløckershave petanquespil i haven

Relation til beboerne

Plejeboligerne Kløckershave er et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer kan føle sig betydningsfuld og udfordret med henblik på at bevare et godt og aktivt liv, hvor beboeren føler sig værdsat i hverdagen.

Vi arbejder med livshistorie, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør, og måden vi gør det på.

Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at være et hjem, der passer til forskellige borgeres behov.

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende er en stor og uundværlig resurse for beboerne. Vi forventer, at samarbejdet med pårørende er aktivt og til glæde for alle parter, således at [husets navn] både er et godt sted at være beboer og et rart sted at komme for din familie og venner.
Vi ønsker at inkludere pårørende i hverdagslivet i huset, så en fællesskabsfølelse kan skabes og relationer dannes.
Du kan deltage i hverdagens samvær sammen med beboeren i det omfang, du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen, når vi inviterer.

Alle beboere har en kontaktpersonen.

Personalet har i gennemsnit 6,56 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning