Kløckershave

Kløckershave facaden

Kløckershave

Dahlensstræde 6
2820 Gentofte

Telefon
39 98 87 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
klockershave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Kløckershaves hjemmeside

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Karin Hvidtfeldt Hansen

E-mail
kvh@gentofte.dk
”Sammen skaber vi fortsat engagement og værdi i livet”.

Omgivelser

Kløckershave er placeret tæt på Gentoftegades butik- & kulturliv, samt Gentofte sø.
 I midten af bebyggelsen er der en lukket gårdhave.

På Kløckershave

Kløckershave er et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer kan føle sig betydningsfuld og udfordret med henblik på at bevare et godt og aktivt liv, hvor borgeren føler sig værdsat i hverdagen. Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at have hjem, der kan passe til forskellige borgeres behov.

Aktiviteter

I dagligdagen kan man deltage i aktiviteter i ”Klubben”. Aktiviteterne varierer efter beboernes ønsker. Aktiviteter kan f.eks. være busture, gymnastik, petanque eller samvær med børn fra børnehave.

Samtidigt opretholdes traditioner som f.eks. påskefrokost og sommerfest. Beboerne arrangerer også socialt samvær med andre beboere. F.eks. går nogen beboere ture sammen, eller besøger hinanden.

Relation til beboerne

På Kløckershave stræber vi mod en hverdag der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at ”være sig selv”. Beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation.

Vi arbejder med livshistorier, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.

Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.
Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Du kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen til det.

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Om boligerne

Boligen

Lejlighederne er gennemsnitligt 65 kvadratmeter inklusiv en andel af fællesarealet. De har forskellige ruminddelinger og udtryk, så lejlighederne fremstår med hver deres særpræg. Det giver plads til individuel og personlig indretning. Boligerne har enten altan eller adgang til egen terrasse af varierende størrelse.

Indskud og husleje

Indskud minimum 21.997,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.692,00 kr.

Huslejen er eksklusiv antenne / varme

Prisen er vejledende og afhænger af boligens størrelse. Følgende husleje er for den mindste bolig.

Kontakt

Kløckershave

Dahlensstræde 6
2820 Gentofte

Telefon
39 98 87 00
E-mail
klockershave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Kløckershaves hjemmeside

Mad

Naboplejehjemmet Salem producerer frokost samt aftensmad og har Cafedrift. Caféen ligger i forlængelse af Kløckershave.

Om ydelser med egenbetaling

Serviceydelser i Gentofte Kommune, koster følgende (2020):

• Døgnkost:  3.834,00 kr.
• Hovedret: 58,50 kr.
• Biret: 24,50 kr.
• Varm mad: 2.212,00 kr. per måned.
• Kold mad: 1.257,00 kr. per måned.
• Kulturelle aktiviteter: 105,00 kr.


Mulighed for tilmelding til frisør og fodpleje.
Udflugter og arrangementer.

Kontakt

Kløckershave

Dahlensstræde 6
2820 Gentofte

Telefon
39 98 87 00
E-mail
klockershave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Kløckershaves hjemmeside