Kløckershave

Kløckershave facaden
Kløckershave Dahlensstræde 6
2820 Gentofte
Telefon
39 98 87 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
klockershave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Kløckershaves hjemmeside

Om os

Boliger

50

Beboere

50

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

”Sammen skaber vi fortsat engagement og værdi i livet”.

Omgivelser

Kløckershave er placeret tæt på Gentoftegades butiks- og kulturliv samt Gentofte Sø.
 I midten af bebyggelsen er der en lukket gårdhave.

På Kløckershave

Kløckershave billede af facaden
Kløckershave er et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer kan føle sig betydningsfuld og udfordret med henblik på at bevare et godt og aktivt liv, hvor borgeren føler sig værdsat i hverdagen. Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at have hjem, der kan passe til forskellige borgeres behov.

Aktiviteter

I dagligdagen kan man deltage i aktiviteter i ”Klubben”. Aktiviteterne varierer efter beboernes ønsker. Aktiviteter kan f.eks. være busture, gymnastik, petanque eller samvær med børn fra børnehave.

Samtidigt opretholdes traditioner som f.eks. påskefrokost og sommerfest. Beboerne arrangerer også socialt samvær med andre beboere. F.eks. går nogen beboere ture sammen, eller besøger hinanden.
Kløckershave petanquespil i haven

Relation til beboerne

På Kløckershave stræber vi mod en hverdag der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at ”være sig selv”. Beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation.

Vi arbejder med livshistorier, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.

Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.
Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Du kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen til det.

Personalet har i gennemsnit 8,80 % sygefraværsdage pr. år

Dokumenter