Jægersborghave

Jægersborghave facade sol
Jægersborghave Jægersborg Allé 150
2820 Gentofte
Telefon
39 98 84 00
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
jaegersborghave@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Jægersborghaves hjemmeside

Om os

Boliger

144

Beboere

144

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

På Jægersborghave ønsker vi at skabe et hjem for den enkelte beboer. Derfor arbejder vi med hjemlighed og betydningen af et hjem. »Man bygger huse af mursten og mørtel, man bygger hjem af gode relationer.

Man fylder huse med møbler og inventar, man fylder hjem med forståelse og tilgivelse. Man bruger huse til at bo i, man bruger hjem til at leve livet i.«

Omgivelser

Vi har en dejlig have på Jægersborghave. Haven indbyder til gåture, hvor man kan opleve de forskellige årstider. Vi har mange forskellige planter og træer. I haven er der anlagt et stisystem og bænke, hvor man kan hvile sig eller bare sidde og nyde naturen. Der er også et lille drivhus og en pavillon. Vi har en sandkasse og vipper til vores yngste gæster. Ved det grønne areal ud mod Hundesømosen er bygget en seniorfitness-bane.

Vores atriumgård er en skøn oase, hvor der er mulighed for afslapning i liggestole, spisning, når vejret tillader det, og udendørs gymnastik. Vi har opsat plantekasser med krydderurter og blomster, så sanserne bliver stimuleret. Beboerne passer sammen med personalet plantekasserne.

På Jægersborghave

Jægersborghave sommer
Plejeboligerne Jægersborghave er et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer kan føle sig betydningsfuld og udfordret med henblik på at bevare et godt og aktivt liv, hvor borgeren føler sig værdsat i hverdagen. Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at have hjem, der kan passe til forskellige borgeres behov.

Aktiviteter

I løbet af ugen er der forskellige aktiviteter på Jægersborghave. Det kan være gåture, gymnastik, spil, erindringsdans, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper samt hjælp til håndarbejde. Personalet hjælper gerne til med fx tøjfremvisning og andre aktiviteter efter mulighed.

Vi holder sommerfest, hvor pårørende kan deltage, julearrangement for beboere og pårørende, og de enkelte afdelinger har gennem året forskellige arrangementer for beboerne.
Jærgersborghave grill hygge

Relation til beboerne

Jægersborghave om vinteren
På Jægersborghave stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at 'være sig selv'. Beboeren bruger sine ressourcer, og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation.

Vi arbejder med livshistorie, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.

Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.

Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Du kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen til det.

Personalet har i gennemsnit 8,21 %  sygefraværsdage pr. år

Dokumenter