Egebjerg

Egebjerg Forside

Egebjerg

Sognevej 3
2820 Gentofte

Telefon
39 98 83 70
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
egebjerg@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Egebjergs hjemmeside

Om os

Boliger

70

Beboere

70

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Forstander på Egebjerg Lisbeth Majland

Lisbeth Majland

E-mail
elma@gentofte.dk
Egebjerg er et mangfoldigt sted, som huser mennesker med meget forskellige behov. Det skal være godt at bo og arbejde på Egebjerg.

Omgivelser

Egebjerg er beliggende i Vangede, tæt på indkøbsmuligheder og grønne områder. Haven med gamle kirsebærtræer, staudebede, bærbuske, frugttræer og to gravhøje er noget helt for sig selv.

På Egebjerg

Egebjerg er en specialiseret enhed, hvor den enkelte beboer oplever at blive set og hørt i en meningsfuld hverdag med fokus på mental sundhed.
Ledetrådene i Egebjergs værdigrundlag er åben dialog, næstekærlighed og mangfoldighed og vi har fokus på, at værdierne udmøntes i handling.

Aktiviteter

På Egebjerg har vi stor opmærksomhed på relationers betydning. Som beboer tilknyttes man en kontaktperson blandt medarbejderne. Vi tilrettelægger forskellige miljøer, så alle har mulighed for at deltage i et givende og - hvis muligt -også forpligtende fællesskab, hvor man deltager i opgaveløsningen efter evne.

Vi har traditioner og aktiviteter i de enkelte afdelinger og på tværs af huset – eksempelvis er der café mandag eftermiddag. Vi holder gerne en fest – nogle gange med deltagelse fra de øvrige plejeboliger.

Relation til beboerne

Egebjerg er en plejebolig, hvor der bor mennesker med overvejende aldersbetingede fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.  De fleste beboere er udfordret af psykisk skrøbelighed og/eller demenslidelse. Egebjerg er også en plejebolig for mennesker med et kontrolleret eller aktivt alkoholmisbrug.

Egebjerg tilbyder psykisk støtte og praktisk og personlig hjælp til dig, som grundet en psykisk lidelse eller en alkoholmisbrug har brug for et særligt stabilt og trygt miljø.

Der er 70 boliger fordelt på tre afdelinger.

På Egebjerg 1. sal og Egebjerg 2. sal bor:

mennesker, som er psykisk skrøbelige

mennesker med aldersbetinget fysisk funktions-nedsættelse

mennesker med lettere demenssygdom

mennesker med aktivt alkoholmisbrug (en mindre gruppe, 1. sal) eller kontrolleret alkoholmisbrug (en gruppe, 2. sal)

 

På 3. sal har vi boliger til borgere med svær og udadreagerende demenssygdomme, som stiller krav om en specialiseret pædagogisk tilgang.

Behandlingsmæssigt er der konsultations-mulighed i huset af plejehjemslæge. Der kan henvises til psykiater, som der samarbejdes med.

Vi arbejder miljøterapeutisk, rehabiliterende og personcentreret.

Vi stræber mod en aktiv hverdag, der giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer og hvor beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation.

I samarbejdet med beboeren tager vi udgangspunkt i beboerens perspektiv og ønsker.

Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.

Vi taler – med de beboere, der ønsker det - åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.


Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset, og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren i det omfang, beboeren ønsker det.

Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Pårørende kan deltage i hverdagens aktiviteter sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det, og det er foreneligt med de øvrige deltagende beboeres behov.

Vi håber, pårørende vil bidrage til fællesskabet – eksempelvis ved at deltage i de arrangementer, vi inviterer til.

Om os

Boliger

70

Beboere

70

Om boligerne


Boligen

På 1. og 2. sal er der primært 2-værelses lejligheder. Næsten alle boligerne har altan.
På 3.sal er der 1-værelses lejligheder.

Indskud og husleje

Indskud minimum 28.280 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
8.780 kr.


Huslejen er vejledende og afhænger af boligens størrelse.

Huslejen er eksklusiv acontovarme og antennebidrag.

El afregnes efter forbrug.


Kontakt

Egebjerg

Sognevej 3
2820 Gentofte

Telefon
39 98 83 70
E-mail
egebjerg@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Egebjergs hjemmeside

Mad

Morgenmad og frokost tilberedes i afdelingerne. Den varme mad på Egebjerg bliver færdigproduceret på afdelingerne.

Om ydelser med egenbetaling

Serviceydelser i Gentofte Kommune, koster følgende per måned (2022):

• Døgnkost: 3.880,00 kr.
• Kulturelle aktiviteter: 107,00 kr.
• Leje af linned (sengetøj og håndklæder): 202,00 kr.
• Toiletartikler: 173,00 kr.
• Rengøringsartikler: 60,00 kr.  
• Klubaktiviteter: 169,00 kr.
 
Mulighed for tilmelding til frisør og fodpleje.
Udflugter og arrangementer.

Kontakt

Egebjerg

Sognevej 3
2820 Gentofte

Telefon
39 98 83 70
E-mail
egebjerg@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Egebjergs hjemmeside