Brogårdshøj

Brogårdshøj Facade
Brogårdshøj Brogårdsvej 60
2820 Gentofte
Telefon
39 98  77 46
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
brogardshoj@gentofte.dk
Hjemmeside
Link til Brogårdshøjs hjemmeside

Om os

Boliger

44

Beboere

44

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Alle skal føle sig velkomne og værdsat på Brogårdshøj, hvor vi sammen skaber et hus med hjertevarme, høj faglighed og bedst mulig livskvalitet for den enkelte.

Omgivelser

Brogårdshøj ligger lige over for Gentofte Sø og tæt på både bus og tog. Vi har en dejlig have og to store terrasser, som bliver flittigt brugt hele sommeren.

På Brogårdshøj

Brogårdshøj plejebolig
På Brogårdshøj går vi sammen om at skabe en meningsfyldt hverdag, hvor alle potentialer og udviklingsmuligheder sættes i spil. Vores værdier bygger på næstekærlighed, anerkendelse, livskvalitet, omsorg, respekt og rummelighed over for, at vi som mennesker er forskellige. Værdierne skal kunne mærkes i vores hus, fordi de er omsat til handling.

Aktiviteter

Hverdagen på Brogårdshøj tilrettelægges med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Beboerne har et stort ønske om, at vores hus bliver indrettet så hjemligt som muligt, så det ikke føles som en institution.
På Brogårdshøj fejrer vi alle højtider og beboernes fødselsdage og meget gerne sammen med pårørende. Herudover har vi også sommerfest og høstfest.

Relation til beboerne

Brogårdshøj haven
På Brogårdshøj stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at 'være sig selv'. Beboeren bruger sine ressourcer, og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation. Vi arbejder med livshistorie, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren.

På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.
Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.

Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkommen i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv.
Du kan deltage i hverdagens aktiviteter sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det. Har du lyst til at deltage i vores arrangementer og fester, er du meget velkommen til det.

Personalet har i gennemsnit 4,21 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2022

Dokumenter

Demensmærkning