Adelaïde

Adelaide facade

Adelaïde

Ejgårdsvej 5
2920 Charlottenlund

Telefon
39 45 63 53
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
tjsp@gentofte.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Adelaïde

Om os

Boliger

55

Beboere

55

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Tina Strand Petersen

Tina Strand Petersen 

E-mail
tjsp@gentofte.dk
Adelaïde skal være et godt sted at bo, gæste og arbejde. Faglighed, dialog og information er vigtigt for at give beoerne en tryg hverdag.

Omgivelser

Adelaïde ligger smukt lige ud til Ordrup park. Det er tæt på Ordrupvej og Jægersborg Allé, hvor der er rig mulighed for bl.a. indkøb og cafébesøg.

På Adelaide

Adelaïde er et plejehjem med et udviklende fællesskab, hvor alles potentialer og evner er i spil, så den enkelte beboer kan føle sig værdsat i hverdagen. Vi stræber i fællesskab mod et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at have hjem, der kan passe til forskellige borgeres behov. Vi arbejder i hverdagen ud fra værdierne omsorg, kvalitet, respekt, tillid og trivsel

Aktiviteter

På Adelaïde tages der størst muligt hensyn til den enkelte beboers behov og ønsker i alle henseender. Vi gør en stor indsats for at bevare og opbygge beboernes sociale relationer. Der er fest med musik og sang til bl.a. jul, nytår, påske, Sankt hans. Vi har tradition for til fastelavn at en børnehave kommer og er med til at slå katten af tønden. Blandt aktiviteter kan nævnes it café, banko, bevægelse til musik, debatgruppe, curling, pasning af sansehave, ture til mange forskellige steder og meget, meget mere.

Relation til beboerne

På Adelaïde stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Det giver livskvalitet at kunne blive ved med at 'være sig selv'. Beboeren bruger sine ressourcer og medarbejderne understøtter deltagelse i og evne til at drage omsorg for sig selv og sin situation. Vi arbejder med livshistorier, tidligere livsform og nuværende ydeevne og inddrager det som et aktivt redskab i samarbejdet med beboeren. På den måde er det beboerens perspektiv, ønsker og behov, der er udgangspunkt for, hvad vi gør og måden vi gør det på.
Som beboer skal man mødes med respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende og personcentreret fundament, hvor sociale og faglige kompetencer bringes i spil. Vi arbejder professionelt på tværs af kompetencer og afdelinger. Vi har en høj og helhedsorienteret faglighed og arbejder mod fælles mål for den enkelte beboer.
Livet skal leves lige til det sidste. Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende.

Samarbejde med pårørende

Vi ser samarbejdet med de pårørende som et aktiv. Pårørende er velkomne i huset og vi ønsker at opbygge en fælles platform for viden og samarbejde omkring beboeren. Vi stræber mod en vedvarende og anerkendende dialog i samarbejdet og er bevidste om, at et tillidsfuldt samarbejde skabes gennem forventningsafstemning og opmærksomhed på de pårørendes perspektiv. Du kan deltage i hverdagens aktiviteter, sammen med beboeren, i det omfang du og beboeren ønsker og har behov for det og det er foreneligt med de øvrige beboeres behov. Vi håber pårørende vil bidrage til fællesskabet, ved f. eks. At deltage i de arrangementer vi inviterer til. Pårørende kan bestille som kan nydes sammen med beboeren i egen bolig.

Om os

Boliger

55

Beboere

55

Om boligerne

Boligen

Der er altan til 43 boliger, lille gårdhave til 4 boliger og udgang til fælles svalegang fra 8 boliger. Store handicapvenlige badeværelser i alle boliger. Fleksibel skyde-væg i 22 boliger. Boligernes bruttoareal varierer fra 65 – 79 kvadratmeter.

Indskud og husleje

Indskud minimum 27.724,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
7.878,00 kr.
Prisen er vejledende og afhænger af boligens størrelse. Den angivende husleje er for den mindste bolig.

Kontakt

Adelaïde

Ejgårdsvej 5
2920 Charlottenlund

Telefon
39 45 63 53
E-mail
tjsp@gentofte.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Adelaïde

Mad

Morgenmad tilberedes i afdelingerne og serveres fra ca. kl. 07.30 – 10.00. Der leveres daglig frisk smørrebrød til frokost og varm mad til aften. Frokost er ca. kl. 12.00 og aftensmad kl. 18.00. Hver fredag er der frokostbuffet med kolde og lune retter. Der er croissanter til morgenmaden hver søndag.

Om ydelser med egenbetaling

Serviceydelser i Gentofte Kommune koster per måned i 2022:
- Døgnkost: 3.880,00 kr.
- Morgenmad og formiddagsforplejning: 780 kr. 
- Varm mad: 2.220 kr.
- Kold mad: 1.260 kr.
- Kulturelle aktiviteter: 107,00 kr.
- Leje af linned (sengetøj og håndklæder) 202,00 kr.
- Toiletartikler: 173,00 kr.
- Rengøringsartikler: 60,00 kr.

- Vinduespudsning: 40,00 kr.
- Omsorgstandpleje: 46,00 kr.
- Forsikringsbidrag: 26,00 kr.

Kontakt

Adelaïde

Ejgårdsvej 5
2920 Charlottenlund

Telefon
39 45 63 53
E-mail
tjsp@gentofte.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Adelaïde