Søster Sophies Minde - tager ikke nye beboere ind

havenmedgrill1200x5241
Søster Sophies Minde - tager ikke nye beboere ind Søndre Fasanvej 2A
2000 Frederiksberg
Telefon
38 38 46 13
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
hmmo@diakonissen.dk
Hjemmeside
https://www.diakonissestiftelsen.dk/soester-sophies-minde

Om os

Boliger

36

Beboere

36

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet (Ikke oplyst)
 • Altan/terrasse (Ikke oplyst)
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet (Ikke oplyst)

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)
 • Sansehave (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

”På Søster Sophies Minde gør vi vores yderste for at se det enkelte menneske, og for at vores beboere oplever en hverdag fyldt med meningsfulde aktiviteter og samvær kendetegnet af inddragelse og medbestemmelse.”

Omgivelser

Søster Sophies Minde har en dejlig have, som vi ofte nyder og opholder os i. Vi gør f.eks. noget ud af at sanseopleve naturen og blomsterne, og vi spiser sammen på terrassen, når vejret er til det.

Vi er så heldige at have et meget spændende lokalområde. Det betyder, at vi ofte besøger Zoologisk Have, Søndermarken, Frederiksberg Have, Cisternerne og Porcelænshaven og spiser smørrebrød på Cafe Lindevang.

Medmenneskelighed og fællesskab i hjemlige rammer

2021traening malene otzen31
På Søster Sophies Minde vægter vi:
- medmenneskelighed, ordentlighed og respekt i arbejdet med beboerne,
- at samarbejde meget med frivillige og involvere de pårørende i at skabe den bedst mulige hverdag,
- stor arbejdsglæde og positiv energi,
- faglig stolthed i arbejdet,
- spontanitet og humor.

 

Vi værner om Diakonissestiftelsens stærke værdigrundlag, og vi er kendt for at pleje og give omsorg med mennesket i centrum. Vi har fokus på det enkelte menneske og tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer frem for begrænsninger.

Aktiviteter

Dagligdagen på Søster Sophies Minde består af mange aktiviteter, traditioner og hyggeligt fælles samvær. 

Vi har en livsbekræftende indstilling, og hver dag skal være fyldt med glæde og noget at stå op til, både daglige, fælles måltider, hjemlig hygge og et væld af aktivitetstilbud.

Flere gange om året holder vi fest med dans og musik. Til højtiderne har vi mange faste traditioner, herunder påske- og julefrokoster samt gudstjenester.
En gang om måneden afholdes sansegudstjenester.

Hver anden måned holder "aktivitets- og rehabiliteringsrådet" møde om kommende aktiviteter, der passer til årstiden og tilgodeser beboernes ønsker og behov. Rådet består af beboere, ansatte og ledelse samt forstanderinden på Diakonissestiftelsen, søster Merete Pelle Poulsen.
fredagsbar1

Relation til beboerne

birtheogmalene1
På Søster Sophies Minde stræber vi mod en hverdag, der er aktiv, giver mening og skaber værdi for den enkelte beboer. Medarbejderne understøtter beboerne i at kunne drage omsorg for sig selv. Vi arbejder med beboernes livshistorier og inddrager dem som fundamentet for vores pleje. 
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, så vi styrker beboerne i at mestre livet hele livet. 
Vi taler åbent om livets afslutning og planlægger den palliative indsats i tæt samarbejde med beboere og pårørende. Vi taler med beboeren og de pårørende om ønsker og håb for livets afslutning og arbejder forebyggende med at lindre smerte og lidelse.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er altid hjerteligt velkomne på plejehjemmet, også til at spise med og deltage ved arrangementer. Det er også muligt for pårørende at overnatte på et gæsteværelse.

For at sikre den enkelte beboers livskvalitet og oplevelse af selvstændighed, vægter vi samarbejdet med de pårørende meget højt. Det er en stor beslutning at flytte fra sit eget hjem til en plejebolig, og for nogen er det også en meget svær beslutning, der kræver stor opbakning og forståelse både fra de pårørende og fra plejehjemmets medarbejdere. 

For at styrke og sikre samarbejdet mellem os udsender vi ofte nyhedsbreve til beboere og pårørende, og vi lægger f.eks. madplaner op på hjemmesiden.