Kastanjehaven

Kastanjehaven
Kastanjehaven Troels-Lunds Vej 25
2000 Frederiksberg
Telefon
38213434
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
kastanjehaven@frederiksberg.dk
Hjemmeside
www.frederiksberg.dk

Om os

Boliger

60

Beboere

68

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

 Vi tilstræber, at bevare eller højne beboerens livskvalitet ved at udvise respekt og tilbyde muligheder, der er tilpasset den enkelte beboers ressourcer og behov ud fra dennes livshistorie. 

Omgivelser

Kastanjehavens dejlige have indbyder til udendørs liv. Haven er indrettet med henblik på, at man kan bevæge sig rundt i kørestol og med rollator. Der er en træningssti, som bugter sig mellem blomsterbedene. Der er pergolaer, magelige møbler og parasoller, en lille vandkunst, mulighed for petanque og der er et overdækket udekøkken.
Derudover er der mulig for at udnytte de grønne fingre og smage på årstidens bær i vores lille bærhave.
Kastanjehaven er placeret mellem villaer, etageejendomme, skoler og andre plejeboliger, og opleves som en almindelig boligbebyggelse uden institutionspræg.

Vision og Værdier

visioner4

Vision
Kastanjehaven er et aktivt hus, hvor vi medvirker til at skabe trygge rammer i genkendelige og rare omgivelser. Kastanjehaven har et godt renommé.

 

Kastanjehaven er en arbejdsplads kendetegnet ved høj medarbejdertrivsel og stolthed i relation til den daglige indsats.Værdier
Kastanjehavens personale har udvalgt fire overordnede værdier, som såvel beboere, personale og pårørende vil kunne genkende i dagligdagen i Kastanjehaven: 

                               

         Faglighed - Ansvarlighed – Respekt og Tillid    

 

Aktiviteter

Der tilbydes en bred vifte af aktiviteter til husets beboere. Det vægtes højt at tilgodese individuelle beboerønsker og at lave fælles aktiviteter for grupper.
Dette foregår både i og udenfor huset. Personalet arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang om at inddrage beboerne i aktiviteterne med de ressourcer de hver især kan bidrage med.
Kastanjehaven har egen bus, hvilket giver gode muligheder for mange og anderledes ture.

Relation til beboerne

plejehjemsoversigten1

Respekt og tolerance skal være grundstenen i den pleje og omsorg vi tilbyder beboerne, således at beboerens psykiske, fysiske og sociale behov bevares i et trygt miljø.

Samarbejde med pårørende

Pårørende medinddrages i så stor udstrækning som muligt, så dialog imellem beboere, pårørende og personale danner udgangspunktet for et godt samspil.