Ingeborggården

Ingeborggården Troels-Lunds Vej 27A og Nimbusparken 26 .
2000 Frederiksberg
Telefon
38214400 og 38213700
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
adm@Ingeborggaarden.dk
Hjemmeside
www.frederiksberg.dk

Om os

Boliger

164

Beboere

164

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder (Ikke oplyst)
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

På Ingeborggården ” leves livet hele livet ” med respekt for, at beboeren har selvbestemmelse og indflydelse på egen hverdag, således at beboeren kan leve det liv han/hun ønsker.

Omgivelser

Vi ligger i et roligt område med udsigt til grønne boldbaner og Frederiksberghallerne i gå afstand til Ålholm st. og Peter Bangsvej st. 

Kerneopgaven

På Ingeborggården møder beboer og pårørende et engageret og fagligt kompetent personale, der brænder for at skabe gode og positive rammer, der  bidrager til en tryg hverdag. 

Aktiviteter

Vi tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter og fysisk træning.

Relation til beboerne

Vi er rummelige og giver plads til forskellighed.

Samarbejde med pårørende

Vi har beboerpårørenderåd hvor vi mødes 4 - 6 gange årligt.