Den Selvejende inst. Søndervang

Den Selvejende inst. Søndervang Nyelandsvej 87
2000 Frederiksberg
Telefon
38873216
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
sdr.vang@frederiksberg.dk
Hjemmeside
www.plejehjemmet-soendervang.dk

Om os

Boliger

105

Beboere

114

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Hjerterum, rummelighed og plads til forskellighed - hele døgnet

Omgivelser

Søndervang er beliggende midt på Frederiksberg. Søndervang har en dejlig gårdhave og et grønt område, der er tæt til indkøb samt offentlig transport (bus og Metro).

Ny Søndervang Plejecenter
Ny Søndervang bliver et nyt og topmoderne plejecenter med 105 plejehjemspladser, 24 botilbudspladser, samt en klimaskole. Den nye bygning opføres på en del af Frederiksberg forsyningens grund på hjørnet af Emil Chr. Hansens Vej og Stær Johansens Vej, og er planlagt til at stå færdig medio 2025.


Visionen er at bygge og skabe et hjemligt byplejecenter, hvor der opleves en høj grad af synergi mellem beboere, pårørende og personale, og hvor klimaskole og botilbud opleves som en integreret del i et landskab med fokus på klima og bæredygtighed.

Søndervang skaber et aktivt, trykt og hjemmeligt miljø

1320221

I hverdagen prioriteres:

* Lækker mad fra eget køkken

* Bevægelse i krop og sind

* Varierende aktiviteter

 

 

* Trivsel, omsorg og velvære

* Kultur - musik, litteratur og kunst

 

Aktiviteter

På Søndervang værnes der om ”det gode liv”. Med en rehabiliterende tilgang støttes beboerne i at bevare så mange færdigheder som overhovedet muligt.
Aktivitetsmedarbejderne i ”Kulturværkstedet” udarbejder i samarbejde med beboerne en gang om måneden en plan for ”månedens aktiviteter”. Denne fremgår af hjemmesiden og månedsbladet.
Der er hver måned mulighed kulturelle aktiviteter uden for Søndervang fx: teater, opera, koncerter og besøg på kunstmuser.
På Søndervang tilbydes sociale aktiviteter som: Mandegruppe, damefrokost, fællessang, billard, erindringsteater, spil, cykel og gåture.
Fysioterapeuterne tilbyder daglig mulighed for holdtræning: ”Kaptajn Jespersen” gymnastik, cykelhold, yoga, wellness  og balancetræning. Desuden udarbejdes der særlige genoptræningsplaner for den enkelte beboer med mulighed for særlig træning af styrke, balance og smidighed.
Af store arrangementer afholdes: Nytårskur, fastelavn, danseeftermiddage, sommerfest og julefrokost.

Relation til beboerne

Søndervang tilstræber at yde omsorg og pleje af høj faglig kvalitet.  Der er sygeplejersker i dag og aftenvagt, som i samarbejde med det øvrige personale hver dag yder en topkvalificeret behandling og pleje – også til beboere med komplekse plejebehov – så det er muligt for alle beboere at opretholder størst mulig livskvalitet. Der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til observation, tidlig opsporing og forebyggelse. Søndervangs sygeplejersker støtter social- og sundhedsassistenterne og social- og sundhedshjælperne i deres arbejde.
Alle faggrupper samarbejder i plejeteamet om at give beboerne den bedste individuelle pleje, omsorg og behandling. En pleje som vi tilstræber lever op gældende kvalitets standarder og nyeste sygeplejefaglig evidens.
Ved indflytningen udarbejdes i samarbejde med beboeren, pårørende og personalet en livshistorie, som vil danne baggrund for planlægningen af den særlige individuelle pleje hos hver enkelt beboer. Ved ændringer eller minimum en gang om året, evalueres plejen sammen den enkelte beboer.

Samarbejde med pårørende

Søndervang vægter et godt og ligeværdig samarbejde med pårørende højt. To gange årligt afholdes der fælles beboer -pårørende møder. Desuden afholdes der årligt 2 kostmøder med køkkenchefen, og i de enkelte afdelinger afholdes der ad hoc møder mellem beboere, pårørende og personale. Ved indflytningen afholdes der særlige velkomstsamtaler mellem beboeren, de pårørende og det ansvarlige personale. Desuden er det altid muligt for pårørende at planlægge en særlig samtale med en ledende medarbejder eller med beboerens kontaktperson.
De pårørende er velkommen på Søndervang hele døgnet. Det er muligt ved tilmelding at deltage i alle aktiviteter samt at deltage i måltiderne mod betaling. Flere pårørende deltager som frivillige i aktiviteter og måltider.