Plejecenter Damgårdsparken

Plejecenter Damgårdsparken Damgårdsparken  1B
3660 Stenløse
Telefon
7259 7520
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
CSO-Reception-Sundhedscenter@egekom.dk
Hjemmeside
Damgårdsparken

Om os

Boliger

41

Beboere

41

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Damgårdsparken er et godt sted at bo og et godt sted at arbejde, fordi vi ser det enkelte menneske og tager individuelle hensyn

Omgivelser

Damgårdsparken ligger centralt i Stenløse by, i gåafstand via et sti system der går gennem haven over en lille å til Egedal centeret, Stenløse Kirke og Stenløse S-togs station.

Damgårdsparken et hjem og en arbejdsplads

Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder.
Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder: Kløverhaven, Blommehaven og Syrenhaven. 
Boligstørrelsen er ca. 45 m2 inklusiv fællesareal, og består af et stort værelse, et badeværelse og en entre/køkkenniche. I boligen er der en hospitalsseng og skinner til loftlift som standard-inventar. De fleste af plejeboligerne har udgang til en lille have.
I hver bo-enhed er der et fællesareal med dagligstue og køkken, samt en dejlig stor terrasse, der vender ud mod parkområdet.

Aktiviteter

På Damgårdsparken har vi en frivilliggruppe, der hedder "Huset Venner". Gruppen står for at arrangerer bankospil, gudstjenester og ugentlige busture.

De ugentlige aktiviteter er meget forskellige og kan være: Gymnastik, dans, musik og fredagsbar. Disse aktiviteter er plejepersonalet ansvarlige for.

Vi har faste traditioner og års tidsbestemte aktiviteter fx til påske, pinse, jul, fastelavn, Sankt Hans, osv.

Vi fejre borgernes fødselsdage, og når der er større begivenheder i den kongelige familie.


Relation til beboerne

Vi lægger vægt på at gøre hverdagen så hjemlig så mulig. Selv om man flytter i plejebolig er det vigtigt at kunne beskæftige sig med noget der fortsat har betydning for den enkelte.

Derfor støtter vi borgerne i beskæftigelse der fortsat giver mening, samt møde borgerens initiativer med åbenhed, nysgerrighed og vilje til at hjælpe, hvis man oplever, at det er svært.

 

 

Pårørende

Der afholdes årligt tre åbne bruger- pårørendemøder for alle pårørende og beboere på plejecenteret i Egedal kommune. Formålet med disse møder er at skabe dialog og samarbejde med de pårørende. 

Vi ser de pårørende som en vigtig samarbejdspartner og som en vigtig del af det daglige liv plejecenteret

Familie og venner er velkomne på alle tidspunkter, og er en aktiv medspiller i samværet med borgerne. Kom og vær med til at give huset liv og glæde, og står du med en ide til et hyggelig arrangement, aktivitet eller fejring af en begivenhed, skal du ikke tøve med at fortælle os om den.

Personalet har i gennemsnit 12 sygefraværsdage pr. år.

Dokumenter

Demensmærkning