Humlehusene

Humlehusene Humlehusene 1A
2620 Albertslund
Telefon
43687915
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
plejeboligomraadet@albertslund.dk
Hjemmeside
plejebolig.albertslund.dk

Om os

Boliger

48

Beboere

48

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

"Livet skal leves sundt hele livet"

Omgivelser

Humlehusene ligger i et roligt område af Albertslund og husene er bygget med en stor skøn gårdhave i midten beplantet med blomster og træer. Her kan beboerne nyde årets gang.

Albertslund kommunes tilbud til demente

Humlehusene er Albertslund kommunes tilbud til borgere med demens. 
Plejeboligerne i Humlehusene er HJEM for mennesker med behov for hjælp og omsorg døgnet rundt. Vi tager afsæt i, at boligen er dit HJEM og tilbyder dig en tilværelse, som er bygget på dine behov, ønsker og interesser. Plejeboligområdets primære opgave er at skabe rammer for en tryg hverdag, hvor beboerne sikres hjælp og understøttes i at leve det liv, de ønsker. "Livet skal leves sundt hele livet" med størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv - også når kommunens borgere bor i plejebolig.

Plejepersonalet tilbyder beboerne støtte og omsorg til både praktisk og personlig bistand, herunder også at skabe eller bevare sociale relationer og støtte til at skabe struktur i hverdagen. Mødet med beboeren sker med respekt for beboerens ressourcer, og plejepersonalet støtter op om at bevare beboerens evne til at tage vare på egne interesser og eget liv. Derfor har plejeboligområdet særlig fokus på tiltag, der kan understøtte dette, med afsæt i det rehabiliterende tankesæt.

Aktiviteter

Humlehusene kan byde på mange forskellige aktiviteter. Der afholdes erindrings dans arrangementer, grill fester og forskellige udflugter. 

I det daglige er vores aktiviteter de små sysler, som en dagligdag byder på som eks. dække bord eller gå tur i vores have. Vi er helt afhængige af at dine pårørende arrangerer, hvis du har brug for mere aktivitet både fysisk som mentalt.

Relation til beboerne

I Humlehusene arbejder personalet på at skabe en dagligdag, som er præget af ro, tryghed og kontinuitet efter den enkelte beboers behov.

Vi har øje for, at det er dig og dine kære, som bestemmer over dit liv så langt, som det er muligt. Med dialog og den tætte relation forsøger vi sammen at følge den vej, som i størst muligt omfang respekterer din selvbestemmelse og samtidigt gør det muligt at bistå dig der, hvor livet driller.

Tom Kidwoods tanker om personcentreret omsorg danner baggrund for vores arbejde og vores nøgleord er:

Identitet, beskæftigelse, inklusion, tilknytning og trøst.

Samarbejde med pårørende

Humlehusene har pårørenderåd som holder møde 4 gange årligt. Det daglige samarbejde med pårørende er af afgørende betydning for at beboerne kan leve deres liv i tryghed og under hensyntagen til den enkeltes behov og ønsker.

Vi inviterer de pårørende ind som en naturlig del af beboernes liv. Vi ved, at de er de vigtigste mennesker for beboerne, da det er hos dem vi kan hente viden om de små ting, som gør livet lidt bedre.